можно ли снести пустующее здание в самом центре Даугавпилса?


В рамках проекта «Задай вопрос самоуправлению Даугавпилса» электронное письмо в редакцию «Нашего города» прислал читатель Андрей.

«В самом центре города, на улице Виенибас, напротив круга у Максимы, стоит пустующее зарастающее деревьями и в трещинах с облупленными стенами здание – не то строение под бывшие гаражи. таком виде я и приезжающие гости города видим его уже более 10 лет. Если этот позор будет еще столько же стоять, то, может, есть смысл его снести? Ведь этот баласт, наверно, стоит не только 10 лет в таком виде».

Ответ подготовили в Департаменте городского планирования и строительства Даугавпилсской думы:

«В соответствии с частью третьей статьи 12 Закона о строительстве Строительное управление Департамента городского планирования и строительства Даугавпилсского самоуправления контролирует процесс строительства и его соответствие требованиям настоящего Закона и других нормативных актов.

2 мая 2022 года Строительное управление провело визуальный осмотр и установило, что на земельном участке с кадастровым номером 05000011304 находится одноэтажное коммерческое здание с кадастровым номером 05000011304004 (ул. Виенибас, 23, Даугавпилс).

Внешний вид здания не соответствует требованиям пункта 11 Обязывающих правил Даугавпилсского городского самоуправления № 5 от 10 марта 2016 года «Обязывающие правила по уходу за территорией города Даугавпилса и содержания строений», и в соответствии с подпунктом 13.1 здание классифицировано как «деградирующее окружающую среду постройка».

Собственник здания – юридическое лицо. Для собственника здания составлено заключение с указанием привести в порядок фасад и общий вид здания до 28 октября 2022 года. В случае несоблюдения указаний Строительного управления будет начато административное делопроизводство, а также к зданию будет применена повышенная ставка налога на недвижимость».

Напоминаем, что любой желающий может задать свои вопросы городскому руководству и работникам самоуправления, специалистам городских служб и предприятий – это можно сделать прямо здесь.Ir jautājums: vai ir iespējams nojaukt tukšu ēku pašā Daugavpils centrā?

Projeto “Uzdod jautājumu Daugavpils pašvaldībai” ietvaros vēstuli redakcijai nosūtīja lasītājs Andrejs.

Pašā pilsētas centrā, Vienības ielā, pretī aplim pie Maximas atrodas tukša, kokiem aizaugusi un plaisās ar nolobītām sienām ēka – ne tā pati ēka bijušajām garāžām. Šādā formā es un pilsētas viesi to redzu jau vairāk nekā 10 gadus. Ja tas kauns vēl stāvēs ilgi, tad varbūt ir jēga to nojaukt? Galu galā šis balasts šādā formā, iespējams, stāv vairāk nekā 10 gadus”.

Atbildi sagatavoja Daugavpils pilsētas pašvaldības Pilsētplānošanas un būvniecības departamentā:

Daugavpils pilsētas pašvaldības Pilsētplānošanas un būvniecības departamenta būvvalde (turpmāk – Būvvalde) saskaņā ar Būvniecības likuma 12.panta trešo daļu atbilstoši savai kompetencei kontrolē būvniecības procesu un tā atbilstību šī likuma un citu būvniecību regulējošu normatīvo aktu prasībām. 2022.gada 02.maijā Būvvalde veica vizuālo apsekošanu un konstatēja, ka uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 05000011304 atrodas vienstāvu tirdzniecības ēka ar kadastra apzīmējumu 05000011304004 Vienības ielā 23A, Daugavpilī (turpmāk – Ēka). Ēkas ārējais izskats neatbilst Daugavpils pilsētas pašvaldības 2016.gada 10.marta saistošo noteikumu Nr.5 “Saistošie noteikumi par Daugavpils pilsētas teritorijas kopšanu un būvju uzturēšanu” 11.punktu prasībām un atbilstoši noteikumu 13.1.apakšpunktam tika klasificēta kā “vidi degradējošā ēka”. Ēkas īpašnieks – personalidade jurídica. Ēkas īpašniekam sastādīts atzinums ar norādījumiem sakārtot Ēkas fasādes un kopējo ārējo izskatu līdz 2022.gada 28.oktobrim. Gadījumā ja netiks izpildīti Būvvaldes atzinuma norādījumi, tiks uzsākta administratīvā lietvedība, kā arī Ēkai tiks piemērota paaugstināta nekustamā nodokļa likme”.

Atgādinām, ka ikviens var uzdot savus jautājumus pilsētas vadībai un pašvaldības darbiniekiem, pilsētas dienestu un uzņēmumu speciālistiem – to var izdarīt šeit.

Sagatavots ar Daugavpils pilsētas cúpulas atbalstu


Source: GOROD.LV – новости Даугавпилса by gorod.lv.

*The article has been translated based on the content of GOROD.LV – новости Даугавпилса by gorod.lv. If there is any problem regarding the content, copyright, please leave a report below the article. We will try to process as quickly as possible to protect the rights of the author. Thank you very much!

*We just want readers to access information more quickly and easily with other multilingual content, instead of information only available in a certain language.

*We always respect the copyright of the content of the author and always include the original link of the source article.If the author disagrees, just leave the report below the article, the article will be edited or deleted at the request of the author. Thanks very much! Best regards!