การบินฟื้นตัว บางรูททะลุก่อนโควิดไปแล้ว! IATA

เผย เผย อุตสาหกรรมการ ทั่ว โลก ฟื้นตัว รู ท อเมริกา บาง เส้น ทาง ทะลุ ก่อน โควิด ไป แล้ว! ส่วน มาตรการ คุมโควิด จีน ทุบ ยอด การ เดิน ทาง ใน ประเทศ อย่าง หนัก หนัก

วันที่ 19 มิถุนายน 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA) ออกรายงานวิเคราะห์ตลาดการขนส่งผู้โดยสารทางอากาศ (Air Passenger Market Analysis) ประจำเดือนเมษายน 2565 ระบุว่า อุตสาหกรรมการบินมีสัญญาณฟื้นตัว แม้มีสงครามระหว่างรัสเซียและยูเครน รวม ถึง ประเทศ จีน คง คุม เข้ม เข้ม การ การ เดิน ทาง

โดยในเดือนเมษายน 2565 ปริมาณการขนส่งผู้โดยสารซึ่งคิดเป็นคนต่อกิโลเมตร (Revenue Passenger Kilometer : RPK) ของทั้งอุตสาหกรรม เติบโตถึง 78.7% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน และคิดเป็นสัดส่วน 62.8% ของเดือนเมษายน 2562 ก่อนที่ โควิด-19 จะระบาด

เมื่อปรับการคำนวนค่าฤดูกาล (Seasonally Adjusted) พบว่า ปริมาณการขนส่งผู้โดยสารซึ่งคิดเป็นคนต่อกิโลเมตร (RPKs) ของทั้งอุตสาหกรรม มีอัตราการเติบโตที่ 2.5% เทียบกับเดือนที่ผ่านมา แม้ว่าในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกจะยัง คง มาตรการ การ เดิน ทาง อยู่ แต่ การ ฟื้นตัว ของ การ ขนส่ง อากาศ ทั่ว โลก ยัง คง ดำเนิน ต่อ ไป ไป

แม้ว่าตลาดการบินในประเทศของบางภูมิภาคจะเห็นการฟื้นตัวอย่างมาก แต่ปริมาณการขนส่งผู้โดยสารภายในประเทศ (Domestic RPKs) ของทั้งอุตสาหกรรม ในเดือนเมษายน 2565 ปรับตัวลดลง 1% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน หรือปรับ ตัวลดลง 2,6% เมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมา

โดยมาตรการควบคุมการเดินทางที่เข้มงวดของทางการจีน ส่งผลให้ปริมาณการขนส่งผู้โดยสารภายในประเทศจีน ปรับตัวลดลงอย่างหนักถึง 80.8% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว ทั้งนี้ ตลาดเที่ยวบินภายในประเทศจีน มีขนาดใหญ่เป็น อันดับ 2 ของโลก

ส่วน ปริมาณ การ ผู้ โดยสาร ระหว่าง ประเทศ (rpks internacionais) ของ ทั้ง อุตสาหกรรม เดือน เมษายน เมษายน 2565 ปรับ ตัว ขึ้น ถึง 331,9% เมื่อ เทียบ กับ ช่วง เวลา กัน กัน ของ ปี แล้ว

โดยในเดือนเมษายน 2565 ปริมาณการขนส่งผู้โดยสารของสายการบินที่จดทะเบียนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ปรับตัวเพิ่มขึ้น 290.8% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว และเมื่อปรับด้วยดัชนีฤดูกาลแล้วพบว่า เติบโต 19.9% ​​เมื่อเทียบกับ เดือนมีนาคมที่ผ่านมา

ขณะที่ปริมาณการขนส่งผู้โดยสารของสายการบินที่จดทะเบียนในภูมิภาคละตินอเมริกาและอเมริกาเหนือ ในเดือนเมษายน ปรับตัวเพิ่มขึ้น 263.2% และ 230.2% ตามลำดับ เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว และเห็นการฟื้นตัวกลับสู่ระดับเดียวกัน กับปี 2562 ก่อนสถานการณ์โควิด-19

ยิ่ง ไป นั้น ใน บาง เส้น ทาง เช่น ยุโรป – อเมริกา, ตะวัน ออก กลาง – อเมริกา เหนือ มี ปริมาณ การ ขนส่ง ผู้ โดยสาร ประเทศ สูง กว่า ระดับ ก่อน ก่อน ระบาด ของ โควิด ไป เรียบร้อย แล้ว แล้ว แล้ว แล้ว ระดับ ระดับ ก่อน ระบาด ของ ของ โควิด เรียบร้อย แล้ว

รายงานจาก IATA ระบุต่อไปว่า ปริมาณการขนส่งผู้โดยสารซึ่งคิดเป็นคนต่อกิโลเมตร ของผู้โดยสารชั้นประหยัด (Economy RPKs) ซึ่งรวมไปถึงที่นั่งชั้นประหยัดพรีเมี่ยม (Premium Economy) ของเดือนมีนาคม 2565 มีสัดส่วน 47.6% ของเดือน Rua 2562

ส่วน ปริมาณ การ ผู้ โดยสาร ของ ผู้ โดยสาร ชั้น หนึ่ง และ ชั้น (rpks premium) ของ มีนาคม มีนาคม มีนาคม มีนาคม มีนาคม มีนาคม มีนาคม มีนาคม มีนาคม มีนาคม มีนาคม มีนาคม มีนาคม มีนาคม มีนาคม มีนาคม มีนาคม มีนาคม มีนาคม มีนาคม มีนาคม มีนาคม มีนาคม มีนาคม มีนาคม มีนาคม มีนาคม มีนาคม มีนาคม มีนาคม มีนาคม มีนาคม มีนาคม มีนาคม มีนาคม มีนาคม มีนาคม มีนาคม มีนาคม มีนาคม มีนาคม มีนาคม มีนาคม มีนาคม มีนาคม มีนาคม มีนาคม มีนาคม โดย โดย มี มี สัดส่วน สัดส่วน สัดส่วน 50,72% ของ มกราคม มกราคม 2562

ด้านปริมาณการผลิตด้านผู้โดยสารของทั้งอุตสาหกรรม (ASKs) ในเดือนเมษายน 2565 ปรับตัวเพิ่มขึ้น 45.5% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว แต่ยังต่ำกว่าเดือนเมษายน 2562 ซึ่งเป็นช่วงก่อนสถานการณ์โควิด-19 อยู่ที่ 32,9%

ขณะที่อัตราบรรทุกผู้โดยสาร (Passenger Load Factor) เดือนเมษายน 2565 ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญ อยู่ที่ 77.8% และเพิ่มขึ้น 14.5% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว และต่ำกว่าเดือนเมษายน 2562 อยู่ 5.3% แสดงถึงถึงการฟื้นตัวขึ้นในช่วงเดือนที่ผ่าุ

สำหรับอัตราบรรทุกผู้โดยสาร (Passenger Load Factor) ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (รวมเส้นทางในและต่างประเทศ) ประจำเมษายน 2565 อยู่ที่ 67% ต่ำกว่าภูมิภาคอื่น ๆ ทั่วโลก และลดลง 0.1% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่าน มา สวนทางกับภูมิภาคอื่นทั่วโลกที่ปรับตัขตัวเพน

ส่วนอัตราบรรทุกผู้โดยสารเส้นทางบินภายในประเทศจีน อยู่ที่ 55.8% ลดลง 20.9% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา ทั้งยังต่ำกว่าเส้นทางบินในประเทศของอินเดียและสหรัฐ ที่มีอัตราบรรทุกผู้โดยสารอยู่ที่ 79.8% และ 88,4%

  • ททท. จ่อ ของ บ หลัก ร้อย ล้าน อัด ฉีด สาย การ บิน บูสต์ ตัว เลข ท่องเที่ยว
  • เอ็มจีซี-เอเชีย รุกธุรกิจการ บิน เล็ง เปิด ตัว ตัว ไพรเวตเจ็ต ไพรเวตเจ็ต ”ครึ่ง ปี หลัง
  • สาย การ บิน คึก เพิ่ม ไฟลต์ กวาด กวาด รับ รับ เปิด ประเทศ

อ่าน ข่าว ต้น ฉบับ: การ บิน ฟื้นตัว บาง รูททะลุ ก่อน โควิด ไป แล้ว! IATA


Source: ประชาชาติธุรกิจ by www.prachachat.net.

*The article has been translated based on the content of ประชาชาติธุรกิจ by www.prachachat.net. If there is any problem regarding the content, copyright, please leave a report below the article. We will try to process as quickly as possible to protect the rights of the author. Thank you very much!

*We just want readers to access information more quickly and easily with other multilingual content, instead of information only available in a certain language.

*We always respect the copyright of the content of the author and always include the original link of the source article.If the author disagrees, just leave the report below the article, the article will be edited or deleted at the request of the author. Thanks very much! Best regards!