พาณิชย์-DITP” ปลื้มสินค้า BCG ไทยสุดปัง แจ้งเกิดใ2 Semana do Design de Milão

16 กรุงเทพ 16 มิถุนายน 2565: กรม ส่งเสริม การ ค้า ประเทศ (ditp) กระทรวง จัด จัด 45 แบรนด์ ไทย ที่ มี การ ออก แบบ ดี มูลค่า มูลค่า bcg จน คว้า รางวัล ออก แบบ ระดับ ระดับ (prêmio de demolição) Projeto da mão ใน Milan Design Semana 2022 ซึ่ง เป็น ดำเนิน งาน ตาม ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ ตลาด นำ การ ผลิต ”ตาม นโยบาย ของ รอง นายก รัฐมนตรี และ ว่า การ กระทรวง พาณิชย์ พาณิชย์ จุรินทร์ จุรินทร์ ลักษณ ที่ ความ ความ สำคัญ กับ ส่งเสริม และ ผลักดัน จุรินทร์ จุรินทร์ ลักษณ วิศิษฏ์ ให้ ความ สำคัญ สำคัญ การ และ และ ผลักดัน การ การ ลักษณ ลักษณ วิศิษฏ์ ที่ ความ ความ สำคัญ กับ ส่งเสริม และ ผลักดัน การ การ ส่ง ลักษณ ลักษณ ที่ ความ ความ สำคัญ กับ ส่งเสริม และ ผลักดัน ผลักดัน การ ออกสินค้าและบริการไทย นำความต้องการของผู้บริโภคในตลาดโลกมากำหนดทิศทางการผลิตสินค้าให้สอดรับกับพฤติกรรมของผู้บริโภคในยุค New Normal ที่ตระหนักถึงสิ่งแวดล้อมและใส่ใจตนเองมากขึ้น มองหาสินค้าที่มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม และสร้างผลกระทบต่อโลกให้น้อยที่สุด ซึ่งผู้ประกอบการและนักออกแบบไทยได้ตื่นตัวกับนโยบายส่งเสริมสินค้า BCG ของกระทรวงพาณิชย์ เกิดการพัฒนาวัสดุและสินค้าได้อย่างน่าสนใจ มีมาตรฐานการออกแบบที่ดีเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า “DITP ได้เร่งดำเนินการขยายผลสินค้า BCG ที่มีการออกแบบดีต่อยอดสู่ตลาดสากล ตามนโยบายของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่า การกระทรวงพาณิชย์ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ โดยงาน Milan Design Week นับเป็นจุดหมายปลายทางสำคัญของผู้คนในแวดวงการออกแบบทั่วโลก ทั้งอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ การตกแต่งภายใน ไลฟ์สไตล์ และนวัตกรรมการออกแบบ รวมถึงสื่อมวลชนต่าง ๆ จะมารวมตัวกัน ที่มิลานอย่างคึกคัก เพื่ออัพเดตเทรนด์สินค้าและความก้าวหน้าของอุตสาหกรรมการออกแบบจากทั่วโลก ซึ่ง DITP ได้นำสินค้าไทยเข้าร่วมงาน Milan Design Week มาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2554 ดำเนินงานโดยสำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อ Projeto da mão lenta การ ใน ใน ปี นี้ นิทรรศการ Design da mão lenta จัด ภาย ใต้ แนว คิด Incerteza = certeza คัดสรร ผล งาน ดีไซน์ ที่ รับ รางวัล Demark ที่ แนว แนว คิด สอดคล้อง กับ การ ออก แบบอย่าง ยั่งยืน (design sustentável) ตอบโจทย์ เทรนด์ โลก สินค้า สินค้า สินค้า การ ออก แบบอย่าง ยั่งยืน (design sustentável) ตอบโจทย์ เทรนด์ โลก สินค้า สินค้า สินค้า การ การ แบบอย่าง ยั่งยืน (design sustentável) Economia verde bio-circular) ที่ เสนอน วัตกรรม และ ความ คิด สร้างสรรค์ ที่ เป็น มิตร กับ สิ่ง แวดล้ แวดล้ แวดล้ อม สร้างมูลค่าเพิ่มด้วยภูมิปัญญา และผลงานของ นักออกแบบรุ่นใหม่จากโครงการ Talent Thai มาจัดแสดงรวมแล้วกว่า 45 แบรนด์ จากทั่วประเทศ เพื่อตอกย้ำและสร้างการยอมรับสินค้าไทยที่มีจุดเด่นด้านความประณีตและการผลิตผลงานอย่างตั้งใจ สร้าง ผล งาน สินค้า อุตสาหกรรม สินค้าไลฟ์สไตล์ ที่ สามารถ ตอบโจทย์ การ ค้า ใน เชิง พาณิชย์ ใน ระดับ สากล

นิทรรศการ Design da mão lenta จัด แสดง ตั้ง วัน ที่ 6 – 12 มิถุนายน 2565 บน กว่า กว่า 280 ตร. ที่ น่า ยิน ว่า นิทรรศการ Projeto lento da mão เข้าชมให้ความสนใจในภาพรวมของนิทรรศการ Slow Hand Design และสินค้าไทยเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าที่มีการใช้วัสดุจากธรรมชาติรวมถึงมาตรฐานของการออกแบบของไทยผ่านรางวัล DEmark ที่ได้รับการยอมรับในแวดวงการ ออกแบบระดับโลก โดยชื่นชมว่าสินค้าไทยมีจุดเด่นที่สินค้ามีความเรียบง่ายแต่มีสไตล์ ยิ่งเมื่อรู้ว่ามีการนำเอาวัสดุเก่าหรือวัตถุดิบที่ไม่มีคุณค่าแล้วกลับมารีไซเคิลใหม่เพื่อแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าให้สินค้ายิ่งทำให้ตัวงานดู มี ความ สนใจ มาก ยิ่ง ขึ้น โดย สินค้า ไทย ได้ รับ ความ นิยม ใน งาน นี้ ได้ แก่ ภาชนะ และ สินค้าไลฟ์สไตล์ แบรนด์ sonite ที่ จาก วัสดุ วัสดุ ธรรมชาติ เช่น (arroz h usk) และ เปลือก มะพร้าว (fibra de coco) สินค้า แต่ง บ้าน แบรนด์ 103 Papel ผลิต กระดาษรีไซเคิล สินค้าไลฟ์สไตล์ แบรนด์ Qualy ผลิต จาก พลาสติก รีไซเคิล จาก แห เก่า เก่า สินค้า เฟอร์นิเจอร์ แบรนด์ hoog ผลิต จาก เส้น พลาสติก พลาสติก จาก เยื่อ (cafeteira) คายั ควัสดุ ผิว จาก ไม้ ไผ่ ไผ่ และ มอเตอร์ไซต์ ev แบรนด์ สัญชาติ ไทย ไทย ไทย ออก แบบ โดย นัก ออก แบบ Dots Studio สินค้า ภาชนะ เซรามิก แบรนด์ Lamunlamai Studio de artesanato ที่ มี เทคนิค การ เคลือบ โดย โดย ใช้ วัสดุ จาก จาก จาก เช่น เช่น เทคนิค เทคนิค เทคนิค การ เคลือบ โดย โดย ใช้ วัสดุ จาก resíduos alimentar กระเป๋า ทำ จาก ไม้ แบรนด์ Mr.Leaf จาก จ. เชียงใหม่ สินค้า มือ Handcraft ย้อม สีธรรมชาติ จาก Jutatip จ. ขอนแก่น และ Decoração de parede ผล งาน ปลา กัด จาก แบรนด์ แบรนด์ แบรนด์ แบรนด์ จ จ เพชรบุรี เป็น ต้น

“ทั้งนี้กรมได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์สินค้า BCG ไทยในช่วงก่อนและระหว่างการเข้าร่วมงานดังกล่าว ผ่านสื่อดิจิทัลด้านธุรกิจและการออกแบบ ระดับโลก Designwanted ซึ่งมีผู้ติดตามกลุ่ม นักออกแบบ สถาปนิก เจ้าของธุรกิจแนวดีไซน์เข้าถึง 35 ประเทศทั่วโลก มี ยอดผู้ติดตามกว่า 1,000,000 คน เพื่อเร่งสร้างความเชื่อมั่นสินค้าไทยที่มีการออกแบบดีและมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้กรมยังมีแผนงานส่งเสริมสินค้ากลุ่มนี้อย่างต่อเนื่อง โดยกำหนดนำสินค้า BCG ไปเข้าร่วมแสดงในเวทีระดับ โลก ที่ สำคัญ อื่น ๆ อาทิ เข้า London Design Design Semana 2022 และ เข้า งาน งาน งาน งาน งาน งาน งาน งาน งาน งาน งาน งาน งาน เดือน เดือน เดือน กันยายน กันยายน 2565 นี้ ด้วย ด้วย ”นาย กล่าว กล่าว เสริม เสริม

สำหรับ ผู้ สามารถ ติดต่อสอบถาม ข้อมูล เพิ่มเติม ได้ ที่ กรม ส่งเสริม การ ค้า ระหว่าง ประเทศ (ditp) กระทรวง พาณิชย์ www.ditp.go.th หรือ ตรงการ ค้า ค้า ระหว่าง ประเทศ โทร. 1169

อ่าน ข่าว ต้น ฉบับ: พาณิชย์ -ditp ”ปลื้มสินค้า bcg ไทย สุด ปัง แจ้ง เกิด งาน Milan Design Semana de 2022


Source: ประชาชาติธุรกิจ by www.prachachat.net.

*The article has been translated based on the content of ประชาชาติธุรกิจ by www.prachachat.net. If there is any problem regarding the content, copyright, please leave a report below the article. We will try to process as quickly as possible to protect the rights of the author. Thank you very much!

*We just want readers to access information more quickly and easily with other multilingual content, instead of information only available in a certain language.

*We always respect the copyright of the content of the author and always include the original link of the source article.If the author disagrees, just leave the report below the article, the article will be edited or deleted at the request of the author. Thanks very much! Best regards!