ลงทะเบียนวัคซีนเข็ม 4 มีที่ไหนบ้าง เช็กเลย !

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดวันที่ 4 พฤษภาคม 2565

ช่อง ทาง ลง ทะเบียน วัคซีน เข็ม 4 มี ที่ ไหน บ้าง เช็ก ที่ นี่

ศูนย์ข้อมูล COVID-19 เปิดเผยแผน การ ให้ วัคซีน โควิด เข็ม กระตุ้น เข็ม 4 สำหรับ บุคลากร ทาง การ และ ประชาชน กลุ่ม เสี่ยง ที่ มี โรค เรื้อรัง เรื้อรัง ดัง นี้

 • 1-2 ซิโนแวค+ซิโนแวค เข็ม 3 แอสตร้าเซนเนก้า
 • เข็ม 4 แอสตร้าเซนเนก้า/ไฟเซอร์/โมเดอร์นา
 • ระยะห่าง 3 เดือนขึ้นไป หลังเข็ม 3
 • 1-2 ซิโนแวค+ซิโนแวค เข็ม 3 ไฟเซอร์
 • เข็ม 4 ไฟเซอร์/โมเดอร์นา
 • ระยะห่าง 3 เดือนขึ้นไป หลังเข็ม 3

“ประชาชาติ ธุรกิจ” ได้ รวบรวม ช่อง ทาง ลง ทะเบียน วัคซีนบูสเตอร์เข็ม 4 ดัง นี้

รพ.ราชวิถี

โรงพยาบาลราชวิถี เปิดให้ “ลงทะเบียน” จองฉีดวัคซีน Pfizer เข็ม 1 สำหรับ “เด็ก” ที่มีอายุ 5-11 ขวบ และเด็กที่มีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรค และเข็มกระตุ้น ทั้งนี้ สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป หรือจนกว่าวัคซีนจะ หมด ผ่าน ทาง เว็บไซต์ พยาบาล ราชวิถี ราชวิถี หรือ ลง ผ่าน ผ่าน qr Código เพื่อ ความ แอ อัด ใน การ รับ บริการ บริการ บริการ บริการ บริการ

กลุ่มเป้าหมาย

 • ไฟเซอร์เข็ม ที่ 1 สำหรับ เด็ก ที่ อายุ 5-11 ขวบ และ มี โรค ประจำ ตัว 7 กลุ่ม โรค โรค
 • ไฟเซอร์เข็ม ที่ 3 สำหรับ ผู้ เคย รับ รับ วัคซีน แอสตร้าเซนเนก้า 2 เข็ม ตั้ง แต่ 90 วัน ขึ้น ไป หรือ ผู้ ที่ เคย ได้ รับ หรือ ซิโนฟาร์ม ครบ โดสตั้ง แต่ 4 สัปดาห์ ขึ้น ไป ไป
 • ไฟเซอร์เข็ม ที่ 4 สำหรับ ผู้ ที่ อายุ 60 ปี ขึ้น ไป หรือ บุคคล ที่ มี โรค ประจำ 7 กลุ่ม โรค โรค โรค

ช่องทางลงทะเบียน

 • ลงทะเบียนเข็มที่ 1 คลิก https://bit.ly/3pM1sHQ
 • ลงทะเบียนเข็มกระตุ้น คลิก https://bit.ly/3s9n1Fj
 • หรือสแกน QR Code ด้านล่าง

สถานที่ฉีดวัคซีน

 • ติดต่อ จุด ลง ทะเบียน วัคซีน โควิด -19 ชั้น 1 อาคาร เฉลิม พระเกียรติ (ฝั่ง ลิฟต์ ใหม่) โรง พยาบาล ราชวิถี ราชวิถี ราชวิถี

สิ่งที่ต้องเตรียมมา

 1. บัตรประจำตัวประชาชน
 2. บัตรโรงพยาบาล (ถ้ามี)
 3. เอกสารรับรองการได้รับวัคซีนโควิด-19

ศูนย์บางซื่อ ทุกเข็ม ทุกวัน

เฟซบุ๊ก cvc กลาง บางซื่อ ว่า จาก จาก ข้อมูล ของ กรม ควบคุม โรค เมื่อ ที่ 5 มี.ค. พบว่า ตั้งแต่ช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมามีผู้ป่วยติดเชื้อโควิดปอดอักเสบเพิ่มขึ้น 1.5 เท่าและจำนวนผู้เสียชีวิตก็เพิ่มขึ้น ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุที่ยังไม่ได้รับวัคซีนและได้รับเชื้อมาจากบุคคลใน ครอบครัว

อีกทั้งมีข้อมูลสนับสนุนได้ว่าการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นในผู้สูงอายุช่วยลดการเสียชีวิตลงได้ถึง 41 เท่า เมื่อเทียบกับผู้สูงอายุที่ไม่ได้รับวัคซีน ซึ่งการฉีดวัคซีนจะมีประสิทธิผลสูงสุดหลังจากฉีดแล้ว 7-14 วัน จึงจะมีระดับการกระตุ้นภูมิที่ดี

ดังนั้น ในช่วง 1 เดือนเศษก่อนสงกรานต์นี้เพื่อเตรียมความพร้อมด้านภูมิคุ้มกันป้องกันโรคโควิด ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อจึงขอเชิญชวนให้ผู้สูงอายุและลูกหลานรวมถึงพี่น้องชาวไทย ต่างชาติ ต่างด้าวทุกคนที่ยังไม่เคยได้รับ วัคซีน หรือ ไม่ ได้ วัคซีน วัคซีน เข็ม สามารถ มา รับ วัคซีน ทุก เข็ม และ เลือก ชนิด วัคซีน ได้ โดย ไม่ ต้องจอง ล่วง หน้า เพื่อ ให้ มี ระยะ การ กระตุ้น ภูมิ ที่ ดี เกราะ ป้องกัน ป้องกัน ถึง ช่วง สงกรานต์ สงกรานต์ กระตุ้น ภูมิ ที่ ดี เกราะ เกราะ ป้องกัน ถึง ช่วง สงกรานต์ สงกรานต์ การ กระตุ้น ภูมิ ดี เสริม เกราะ ป้องกัน ก่อน ช่วง สงกรานต์ สงกรานต์

พบกันได้ที่เก้าอี้สีแดง ประตู 2, 3 ณ สถานีกลางบางซื่อทุกวัน ไม่มีวันหยุด เวลา 09.00-16.00 น.

ทั้ง นี้ ฉีด วัคซีน กลาง บางซื่อ จะ เปิด บริการ ถึง วัน 6 เมษายน และ ปิด บริการ ช่วง สงกรานต์ วัน 7-17 เมษายน อีก อีก วัน ที่ 18 เมษายน 2565

สถานเสาวภา โมเดอร์นา

Sociedade da Cruz Vermelha Tailandesa แจ้ง ว่า สถาน ภา สภา กาชาด ไทย เปิด ลง ทะเบียน เพื่อ รับ วัคซีน โมเดอร์นา โมเดอร์นา โมเดอร์นา “(ฟรี) ให้ บริการ ฉีด ขนาด เต็มโดส (100 ไมโครกรัม) โดย เข้า เข้า กล้ามเนื้อ ตาม ดัง นี้ นี้

Dia 1 / Dia 2 / Dia 3

สำหรับ ผู้ ที่ อายุ 30 ปี ขึ้น ไป หรือ หญิง ตั้ง ครรภ์ (อายุ ตั้ง 18 ปี) ที่ มี อายุ ครรภ์ 12 สัปดาห์ ขึ้น ไป ไป ไป

 • ไม่ เคย ได้ วัคซีน ป้องกัน โรค โควิด -19 ใด ๆ มา ก่อน ได้ รับ การ ฉีด วัคซีนโมเดอร์นา จำนวน 2 เข็ม
 • เลือกฉีดวัคซีนเข็ม 1 ในวันที่ 7, 8, 11, 12 เม.ย. 2565 ฉีดวัคซีนเข็ม 2 ในวันที่ 10 พ.ค. 2565

 • เคย ได้ รับ ซิโนแวค/ซิโนฟาร์ม/เเอสตร้าเซนเนก้า/โมเดอร์นา เป็น เข็ม ที่ 1 ภาย ใน ที่ 5 มี.ค. 2565

 • เคย ได้ รับ วัคซีน ซิโนแวค 2 เข็ม/ซิโนฟาร์ม 2 เข็ม โดย ฉีด เข็ม 2 ภาย ใน ที่ 5 มี.ค. 2565
 • เคย ได้ รับ วัคซีน แอสตร้าเซนเนก้า 2 เข็ม ภาย ใน วัน ที่ 5 ม.ค. 2565
 • เคย ได้ รับ วัคซีนสูตร ไขว้ (เข็ม 1 ซิโนแวค และ เข็ม 2 แอสตร้าเซนเนก้า) หรือ
 • เคย ได้ รับ วัคซีนสูตร ไขว้ (เข็ม 1 แอสตร้าเซนเนก้า เข็ม เข็ม 2 โมเดอร์นา) ภาย ใน 5 ม.ค. 2565

 • สำหรับผู้ที่มีอายุ 50 ปี ขึ้นไป
 • เคย ได้ รับ วัคซีน ซิโนแวค 2 เข็ม/ซิโนฟาร์ม 2 เข็ม และ เข็ม 3 แอสตร้าเซนเนก้า หรือ
 • เคย ได้ รับ วัคซีน ซิโนแวค 2 เข็ม/ซิโนฟาร์ม 2 เข็ม และ เข็ม 3 โมเดอร์นา หรือ
 • เคย ได้ รับ วัคซีน แอสตร้าเซนเนก้า 2 เข็ม และ เข็ม 3 โมเดอร์นา หรือ
 • เคย ได้ รับ วัคซีน เข็ม 1 ซิโนฟาร์ม/ซิโนแวค และ เข็ม 2, 3 แอสตร้าเซนเนก้า ใน ใน 5 ธ.ค. 2564
 • เลือกฉีดวัคซีนเข็ม 2, 3, 4 ในวันที่ 7, 8, 11, 12 เม.ย. 2565

เปิดลงทะเบียนเพื่อรับวัคซีน “โมเดอร์นา”

 • วันที่ 31 มีนาคม 2565 เวลา 13,00 น. เป็นต้นไป จนกว่าจะเต็มจำนวน

 • ลงทะเบียนทาง https://qsmi-vaccine.kcmh.or.th/
 • เลือกฉีดวัคซีนเข็ม 1 ในวันที่ 7, 8, 11, 12 เม.ย. 2565 ฉีดวัคซีนเข็ม 2 ในวันที่ 10 พ.ค. 2565

2, 3, 4

 • ลงทะเบียนทาง https://qsmi-booster.kcmh.or.th/
 • เลือกฉีดวัคซีนเข็ม 2, 3, 4 ในวันที่ 7, 8, 11, 12 เม.ย. 2565

เงื่อนการฉีดวัคซีน

 • กรุณา เลือก และ เวลา รับ วัคซีน กด ยืนยัน จะ ขึ้น ว่า บันทึก สำเร็จ ให้ ถ่าย ภาพ หน้า จอ ไว้ เป็น หลักฐาน หลักฐาน
 • กรุณา นำ บัตร สมุด ฝาก ครรภ์ ปากกา มา ด้วย ใน วัน นัด หมาย หมาย
 • กรุณา มา ตาม วัน และ เวลา ที่ ได้ นัด หาก ไม่ มา ตาม วัน และ เวลา ที่ ลง ทะเบียน ไว้ จะ ถือ ว่า สละ สิทธิ์
 • สถานที่ ให้ บริการ วัคซีน ตึก ราชูทิศ สถาน เสาว ภา สภา กาชาด ไทย กรุงเทพ ฯ

นนท์พร้อมพลัส

นนท์ พร้อม พลัส ลง ทะเบียน ฉีด วัคซีน โควิด เข็ม 3 และ 4 ประจำ เมษายน และ และ พฤษภาคม สำหรับ ประชาชน ทุก สัญชาติ ทุก พื้นที่ ที่ มี 18 ปี ขึ้น ไป โดย แต่ มี จุด บริการ วัคซีน วัคซีน 2 แห่ง ประกอบ ด้วย ขึ้น ไป แต่ มี จุด บริการ วัคซีน วัคซีน 2 แห่ง ประกอบ ด้วย

1. สนาม เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ รับ บัตร คิว อาคาร จอด รถ b ชั้น 3 ครึ่ง ตาม ไทม์ไลน์ ดัง นี้

 • เดือน เมษายน: วัน ที่ 19 และ 26 พฤษภาคม 2565 ตั้ง แต่ เวลา 10.00-15.00 น.
 • เดือน พฤษภาคม: วัน ที่ 3, 17 และ 24 พฤษภาคม 2565 ตั้ง แต่ เวลา 10.00-15.00 น.

2. เซ็นทรัลรัตนาธิเบศร์ ทั่ว ไป รับ บัตร คิว ที่ ลาน รถ ชั้น 3 และ สูง อายุ 70 ​​ปี ขึ้น ไป ผู้ พิการ ผู้ รถ เข็น เข้า ประตู ทาง เข้า ห้าง ท้อปส์ ด้าน หลัง ห้าง ขึ้น ลิฟต์ ลิฟต์ บันไดเลื่อน มา มา ชั้น ท้อปส์ ท้อปส์ ด้าน หลัง ห้าง ขึ้น ลิฟต์ หรือ บันไดเลื่อน มา มา ชั้น รับ ท้อปส์ รับ ด้าน ด้าน ห้าง ขึ้น ขึ้น ลิฟต์ บันไดเลื่อน มา มา ชั้น ชั้น รับ รับ บัตร ด้าน หลัง และ ขึ้น ลิฟต์ หรือ บันไดเลื่อน มา ที่ ชั้น รับ รับ บัตร บัตร คิว ชั้น 2 หน้าจุดฉีดวัคซีน ตามไทม์ไลน์ ดังนี้

 • เดือน เมษายน: วัน ที่ 22 และ 23 พฤษภาคม 2565 ตั้ง แต่ เวลา 10.00-15.00 น.
 • เดือน พฤษภาคม: วัน ที่ 5, 20 และ 27 พฤษภาคม 2565 ตั้ง แต่ เวลา 10.00-15.00 น.

มหาวิทยาลัย มหิดล คณะ แพทยศาสตร์ โรง พยาบาล รามาธิบดี จ สมุทรปราการ สมุทรปราการ

มหาวิทยาลัย มหิดล คณะ โรง พยาบาล รามาธิบดี.

เปิดฉีดทุกวันจันทร์ พุธ และศุกร์ เวลา 09.30-14.00 น. ที่ จุด บริการ ฉีด ชั้น 3 โซน a อาคาร โรง พยาบาล รามาธิบดี จักร นฤบดินทร์

รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จ.ตาก

โรง พยาบาล พระเจ้า ตากสิน มหาราช จังหวัด ตาก เปิด ทะเบียน จอง ฉีด วัคซีน โควิด -19 ยี่ห้อ “โมเดอร์นา” เป็น เข็ม กระตุ้น (เข็ม ที่ 3 และ 4) ไม่ เสีย ค่า ใช้ จ่าย จำนวน จำนวน 600 โดส มี มี เงื่อนไข การ ฉีด วัคซีน วัคซีน ค่า จ่าย จำนวน จำนวน 600 โดส มี มี เงื่อนไข การ ฉีด วัคซีน วัคซีน ดังนี้

 • 18 de agosto
 • มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ อ.เมือง จ.ตาก
 • คน ที่ จะ ฉีด เข็ม 3 ควร ฉีด วัคซีนครบ 2 เข็ม ก่อน วัน ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565
 • คน ที่ จะ ฉีด เข็ม 4 ควร ฉีด วัคซีนครบ 3 เข็ม ก่อน วัน ที่ 1 มกราคม 2565
 • หาก เคย ป่วย ต้อง เว้น ระยะ ห่าง หลัง หาย ป่วย อย่าง น้อย 1 เดือน ขึ้น ไป

ผู้ สนใจ สามารถ ลง ทะเบียน ได้ ถึง วัน ที่ 25 เมษายน 2565 ผ่าน ลิงก์ https://bit.ly/3rBFpFL จัด ฉีด ที่ ศูนย์ สินค้า otop หนอง น้ำ มณี บรรพต (เกาะลอย) ใน วัน พุธ 27 เมษายน 2565 เวลา 09.00-12.00 น.

นนท์พร้อม

สำนัก งาน จังหวัด นนทบุรี แจ้ง เปิด วอล์กอิน ฉีด วัคซีน โควิด เข็ม กระตุ้น (เข็ม ที่ 3 และ 4) เฉพาะ คน ไทย ไม่ จำกัด พื้นที่ พัก จำนวน จำนวน 1.000 คน ใน วัน ที่ 6 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.00-14.00 น. ที่ ศูนย์ กีฬา สินธวานนท์ การ ไฟฟ้า ฝ่าย ผลิต แห่ง ประเทศ ไทย (บางกรวย) โดย มี เงื่อนไข ดัง นี้ นี้

 • ฉีด sinovac หรือ sinopharm มา ครบ 2 เข็ม โดย ฉีด เข็ม 2 มา ไม่ กว่า กว่า 1 เดือน (ก่อน 6 เมษายน 2565)
 • ทุก สูตร ที่ ฉีด เข็ม 2 มา ไม่ น้อย กว่า 3 เดือน (ก่อน 6 กุมภาพันธ์ 2565)

 • ทุก สูตร ที่ ฉีด เข็ม 3 มา ไม่ น้อย กว่า 4 เดือน (ก่อน 6 มกราคม 2565)

ศูนย์ฉีดบางซื่อ

ที่เฟซบุ๊ก CVC กลางบางซื่อ เปิด ลง ทะเบียน จอง ฉีด วัคซีน เข็ม กระตุ้น (เข็ม 3 และ 4) ยี่ห้อ ผ่าน ผ่าน 4 เครือ ข่าย มือ ถือ วัน ที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. โดยมีเงื่อนไขของแต่ละเข็ม ดังนี้

3

 • ผู้ มี อายุ แต่ 18 ปี ขึ้น ไป โดย ได้ รับ เข็ม ที่ 2 มา แล้ว อย่าง น้อย 90 วัน
 • ผู้ มี อายุ 12-18 ปี โดย ได้ รับ เข็ม ที่ 2 มา แล้ว อย่าง น้อย 120 วัน

Dia 4

 • ผู้ มี อายุ แต่ 18 ปี ขึ้น ไป โดย ได้ รับ เข็ม ที่ 3 มา แล้ว อย่าง น้อย 120 วัน

ช่องทางลงทะเบียน

 1. AIS ลงทะเบียนได้ที่ เว็บไซต์ www.ais.th/vaccine
 2. TRUE ลงทะเบียนได้ที่ ระบบ USSD กด *707# โทรออก หรือ ๕ว็บไซ https://vaccine.trueid.net/
 3. DTAC ลงทะเบียนได้ที่ ดีแทค แอปฯ และ เว็บไซต์ https://app.dtac.co.th/vaccine/index.html
 4. NT ลงทะเบียนได้ที่ บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ https://covid19vaccine.ntplc.co.th/CVC/home

นอกจากนี้ ยังมีเงื่อนไขเพิ่มเติม

 • สูตร การ ฉีด ระยะ ห่าง เข็ม กระตุ้น เป็น ไป ตาม ประกาศ ของ กระทรวง สาธารณสุข
 • ใน วัน มา บริการ สามารถ เลือก ฉีด เข้า ชั้น กล้ามเนื้อ เต็มโดส / กล้ามเนื้อ ครึ่ง หรือ หรือ ฉีด ชั้น ผิวหนัง ผิวหนัง ได้
 • จองคิวฉีดได้ทั้งคนไทย / ต่างชาติ / ต่างด้าว
 • “คน เดิม บางซื่อ” ศูนย์ ได้ ได้ ทยอย นัด โดย สามารถ ตรวจสอบ ได้ ด้วย ตน เอง แอปพลิเคชั่น แอปพลิเคชั่น “vacina บางซื่อ” และ มา รับ ตาม วัน เวลา เวลา นัด ใน ฯ ฯ หรือ จาก วัน นัด นัด นัด เวลา เวลา นัด แอพ ฯ หรือ หลัง จาก วัน นัด
 • ผู้ ไม่ สะดวก จอง คิว ผ่าน เครือ ข่าย มือ ถือ สามารถ วอล์กอิน บริการ วัคซีน วัคซีน ได้ ไม่ ไม่ ต้องจอง ล่วง หน้า ได้ เหมือน เดิม แต่ จะ เพิ่ม ขั้นตอน รอ การ ลง ทะเบียน จะ มี ระยะ เวลา รอ คอย มาก การ การ ลง ทะเบียน ซึ่ง มี มี ระยะ รอ คอย คอย มาก การ ‘ ล่วงหน้าและมาตามวันนัด

ทั้งนี้ จะเริ่มจัดฉีดวัคซีนในวันที่ 1-31 พฤษภาคพฤษภาคพฤษภาคพฤษภาค

อ่าน ข่าว ต้น ฉบับ: ลง ทะเบียน วัคซีน เข็ม 4 มี ที่ ไหน บ้าง เช็ก เลย!


Source: ประชาชาติธุรกิจ by www.prachachat.net.

*The article has been translated based on the content of ประชาชาติธุรกิจ by www.prachachat.net. If there is any problem regarding the content, copyright, please leave a report below the article. We will try to process as quickly as possible to protect the rights of the author. Thank you very much!

*We just want readers to access information more quickly and easily with other multilingual content, instead of information only available in a certain language.

*We always respect the copyright of the content of the author and always include the original link of the source article.If the author disagrees, just leave the report below the article, the article will be edited or deleted at the request of the author. Thanks very much! Best regards!