ล้ง รวม หัวไล่ ราคา มังคุด ชาว ชาว สวน น้ำตา ตก แค่ 3 กิโล 100


ราคา มัง คุด ต้น ดิ่ง 3 กิโลกรัม 100 บาท ล้ง จีน 5 ราย ใหญ่ กด ราคา รับ รับ ซื้อ วัน เดียว ราคา ปรับ 3 รอบ จาก ฤดู ราคา ราคา 150-155 บาท/ก ก. ไม่ วัน รูด ลง เหลือ 35-40 บาท สวน กระ อักขาย ไม่ คุ้ม ค่าปุ๋ย ค่าปุ๋ย แรง แรง งาน ตลาด จีน ราคาดี วอน ภาค รัฐ แก้ไข เร่ง ด่วน ก่อน มัง คุด อีก กว่า 175.000 ตัน ทะลัก ตลาด กลาง กลาง เดือน พฤษภาคม มัง คุด อีก กว่า กว่า 175.000 ตัน ทะลัก ตลาด กลาง เดือน เดือน พฤษภาคม มิถุนายน

ผู้สื่อข่าว “ประชาชาติธุรกิจ” รายงานว่า ปกติมังคุดช่วงต้นฤดูของภาคตะวันออก ราคาหน้าสวนจะอยู่ในเกณฑ์สูง โดยช่วงปลายเดือนเมษายนที่ผ่านมา ที่มังคุดเริ่มออกสู่ตลาดราคาหน้าสวนจะอยู่ที่ระดับ 150-155 บาท/กก .

แต่ในเวลาเพียงสัปดาห์เดียวหรือต้นเดือนพฤษภาคม ราคาเริ่มตกลงเป็นรายวัน เหลือ 35-40 บาท หรือ 3 กิโลกรัม 100 บาท สวนทางกับราคาปลายทางในประเทศจีนที่ราคาค่อนข้างสูง สาเหตุหลักคาดว่าอาจจะเกิดจากแผงและล้ง กด ราคา ซื้อ สะท้อน จาก บาง วัน ภาย วัน เดียว ราคา ปรับ ขึ้น ลง 3 ครั้ง ซึ่ง ที่ ผ่าน มา ตัว แทน ภาค ได้ ยื่น หนังสือ ขอ ให้ ให้ รัฐ หา ทาง ช่วยเหลือ ด่วน ด่วน ด่วน ด่วน ได้ ขอ ขอ ให้ รัฐ หา หา ช่วยเหลือ ด่วน

จี้รัฐช่วยพยุงราคามังคุด

นาย อินทรเจริญ ประธาน วิสาหกิจ ชุมชน มังคุด แปลง ใหญ่ เขา คิชฌ. เนื่อง มา ตาม มังคุด ที่ เพิ่ม เพิ่ม ขึ้น จาก ระดับ ราคา 150 บาท/ก ก. (30 เม.ย.) เป็น 129 บาท/กก. (3 พ.ค.) และเหลือเพียง 41 บาท/กก. (7 พ.ค.) และ จาก นี้ ใน ช่วง ปลาย เดือน พ.ค.

“ราคา ตกลง มา ค่อน เร็ว เร็ว ดิ่ง ลง มา ละ 30-40 บาท เหลือ 41 บาท/ก ก. สวน กับ ต้น ทุน ต่าง ๆ ที่ เพิ่ม ขึ้น เฉพาะ ปุ๋ย ที่ เพิ่ม ขึ้น 100-200% ค่า จ้าง แรง งาน เก็บ สูง กก. ถือเป็นราคาที่ชาวสวนอยู่ได้”

ล้งจีนรายใหญ่ฮั้วกดราคาซื้อ

นาย โกสัลส์ วัฒนา นายก สมาคม ผู้ ผลิต ทุ เรียน กล่าว ว่า จังหวัด จันทบุรี รู้ ว่า ราคา นี้ เกษตรกร อยู่ ไม่ ได้ ทุก วัน ล้ง แจ้ง ราคา ราคา รับ ซื้อ ช่วง 14.00-15.00 น. และ ราคา จะ การ เปลี่ยนแปลง เช้า-สาย-บ่าย-เย็น ทุก วัน นี้ ขึ้น อยู่ อยู่ ล้ง ล้ง ที่ เป็น บริษัท ใหญ่ จีน 3-4 บริษัท

นายภานุวัชร์ ไหมแก้ว นายกสมาคมผู้ประกอบการส่งออกทุเรียน มังคุด เปิดเผยว่า สาเหตุที่ มังคุดราคาตกต่ำ ส่วนหนึ่งเกิดจากล้งยังเปิดน้อย แต่ปริมาณมังคุดออกมาเป็นจำนวนมาก ราคามังคุดทุกวันนี้บริษัทใหญ่ไม่กี่บริษัทเป็นผู้ กำหนด ราคา เล็ก ๆ จะ ซื้อ ตาม ราคา บริษัท ใหญ่ โดย จะ ทราบ ราคา หลัง 12,00 น. ของ แต่ละ วัน วัน

ล้งเปิดน้อย-ขาดแรงงาน

นาย ชลธี นุ่ม. สาเหตุมาจาก ล้งรับซื้อมังคุดยังเปิดน้อยแต่มังคุดออกมาก และผลผลิตกระจุกตัว ล้งจึงรับซื้อได้น้อย เนื่องจากล้งเตรียมคนงานไม่พอ ทั้งคนบรรจุ คนรับซื้อ ต้องหยุดซื้อหรือซื้อได้น้อย ทำให้ราคาต่ำ ลง ล้ง มังคุด ราย ใหญ่ 4-5 บริษัท ต่าง จาก ล้ง ทุเรียน มี 300-400 ล้ง

“ล้ง จันทบุรี ตราด ระยอง มี มี มี กว่า กว่า นี้ ล้ง เริ่ม รับ ซื้อ แล้ว แล้ว มัง รุ่น รุ่น 1 เริ่ม หมด รุ่น ราคา ดีด ขึ้น 50-60 บาท แต่ ใน ช่วง จริง ๆ รุ่น 2 ผล ผลิต ออก มาก บาท ใน ใน ช่วง พีก จริง ๆ รุ่น 2 ผล ออก ออก มาก แต่ ผู้ รับ ซื้อ ซื้อ ช่วง ช่วง พีก ๆ รุ่น รุ่น 2 ผล ออก ออก มาก แต่ ผู้ รับ ซื้อ ซื้อ ช่วง มีน้อย ปัญหาจะหนักกว่ารุ่น 1 การกระจายผลผลิตต้องมีหลาย ๆ หน่วยงานเข้ามาช่วยกัน ซึ่งปริมาณมังคุดที่ส่งออกไปจีนถึงวันที่ 8 พฤษภาคม มี 9,760 ตัน ยังเหลือมังคุดอีกเป็น 100,000 ตัน” นายชลธีกล่าว

นายมณฑล ปริวัฒน์ ผู้จัดการ บริษัท อรษาฟรุ๊ต จำกัด เจ้าของล้งอรษา กล่าวว่า ช่วงปลายเมษายน-ต้นเดือนพฤษภาคม ปริมาณมังคุดเริ่มออกมามาก แต่เนื่องจากการนำเข้าแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านมีไม่เพียงพอ และมีความเข้มงวดเรื่อง โควิด ทำให้การบรรจุตู้คอนเทนเนอร์ล่าช้า และต้องหยุดรับซื้อ รวมถึงด่านทางบกของจีนปิด ๆ เปิด ๆ ไม่แน่นอน ทำให้มีต้นทุนค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น และคาดว่าหลังจากวันที่ 10 พ.ค.เป็นต้นไป จะมีผลผลิต ออกมาอีกเป็นจำนวนมาก จึงต้องเร่งแก้ปัญหา

ข้อมูลจากสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขตที่ 6 ระบุว่า ปี 2565 นี้ คาดว่าจังหวัดจันทบุรี ตราด ระยอง จะมีผลผลิตมังคุดออกมาประมาณ 221,847 ตัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่มี 106,796 ตัน หรือเพิ่มขึ้นประมาณ 107% แบ่งเป็นจันทบุรี 155,838 ตัน ตราด 46,052 ตัน และ ระยอง 19.957 ตัน โดย คาด ว่า ผลิต จำนวน 175.857 ตัน จะ ออก มาก ใน ช่วง พ.ค. 118.383 ตัน หรือ 53% และเดือน มิ.ย. 57.474 ตัน หรือ 25% และ ปี 2564 ที่ มา มี การ ส่ง ออก มังคุด คิด เป็น เป็น มี สูง ถึง 17,089.74 ล้าน บาท โดย มี หลัก หลัก คือ จีน และ ฮ่องกง


  • ผู้ ว่า จันทบุรี สั่ง ฟัน พ่อ ค้า กด ราคา รับ ซื้อ ทุเรียน-มังคุด ลง ลง โทษ หนัก ทั้ง-ปรับ
  • เบื้อง หลัง ทีม เล็บ เหยี่ยว-สาย ลับ ตรวจ 258 ล้ง ทุเรียน อ่อน สกัดโควิด
  • พิษ โควิด ทุบ ทุเรียน ไทย 4 รอบ จีน สั่ง แบน 11 ล้ง-ชาว สวน ลุ้นราคา ขึ้น

อ่าน ข่าว ต้น ฉบับ: ล้ง รวม หัวไล่ ทุบ ราคา มังคุด ชาว สวน น้ำตา ตก แค่ 3 กิโล 100 100


Source: ประชาชาติธุรกิจ by www.prachachat.net.

*The article has been translated based on the content of ประชาชาติธุรกิจ by www.prachachat.net. If there is any problem regarding the content, copyright, please leave a report below the article. We will try to process as quickly as possible to protect the rights of the author. Thank you very much!

*We just want readers to access information more quickly and easily with other multilingual content, instead of information only available in a certain language.

*We always respect the copyright of the content of the author and always include the original link of the source article.If the author disagrees, just leave the report below the article, the article will be edited or deleted at the request of the author. Thanks very much! Best regards!