“สุชัชวีร์” พบปะสมาคมตระกูลแซ่ขอคะแนนเสียง

“สุชัชวีร์” หา เสียง สมาคม ตระกูล แซ่ แห่ง ประเทศ ไทย ขอ คะแนน กลุ่ม คน เชื้อสาย จีน บอก ตัว ตัว เอง ก็ มี ถูก สั่งสอน มา ตลอด ต้อง คุณ คุณ ดิน ไทย ไทย ไทย ไทย ไทย สั่งสอน ตลอด ต้อง ตอบแทน คุณ ดิน ไทย ไทย

นาย สุชัชวีร์ ผู้ สมัคร ผู้ ว่า ราชการ กรุงเทพมหานคร 4 พรรค ประชาธิปัตย์ พูดคุย พบปะ กับ สหสมาคม ตระกูล แซ่ แห่ง แห่ง ไทย ไทย หรือ ตระกูล ตระกูล แซ่ แซ่ ที่ โรง แรม แรม อยัล ออคิด เชอราตัน บางรัก นาย นาย สุชัชวีร์ กล่าว ว่า โรง แรม ร อยัล ออคิด เชอราตัน โดย นาย นาย สุชัชวีร์ กล่าว ว่า ว่า แรม ร อยัล ออคิด เชอราตัน โดย นาย สุชัชวีร์ สุชัชวีร์ กล่าว ตน มี จีน ทั้ง จาก ฝั่ง บิดา มารดา ต้น ตระกูล อพยพ จาก เมือง ฝูเจี้ยน ประเทศ จีน โดย โดย ใน พ่อ พ่อ เป็น ที่ 4 ตะกูล หลี่ ซึ่ง ตน มี ชื่อ จีน ว่า ว่า หลี่ เฉิน เฉิน เฉิน มี ความ หมาย หมาย ว่า มี จีน ว่า ว่า ว่า หลี่ เฉิน เฉิน เฉิน มี ความ หมาย หมาย ประสบ ความ ส่วน แม่ เป็น ตระกูล เล่า ซึ่ง ตน อบรม สั่งสอน มา ตลอด ว่า ต้อง ตอบแทน คุณ แผ่น ดิน ไทย ตาม คติ ของ ชาว จีน

ทั้ง นี้ การ ทำ งาน ตน มี ความ ใน ตัว ผู้ นำ ซึ่ง ล้วน ล้วน จบ วิศกรรม และ นำ ความ รู้ มา จีน เจริญ ก้าว หน้า ดัง นั้น การ ลง สมัคร ผู้ ฯ กทม. จึงมีความมุ่งมั่น นำวิชาความรู้มาแก้ทัญหา กแก้ปัญหาก. โดยตนต้องเสียสละ ชีวิต ครอบครัวและหน้าที่การงาน ที่ต้องการลาออกจากตำแหน่งกว่า 20 ตำแหน่ง เพราะอยากใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ ตอบแทนคุณแผ่นดิน เปลี่ยนให้กรุงเทพเป็นเมืองสวัสดิการเหมือนประเทศจีน ที่มีนโยบาย พร้อมยกตัวอย่างนโยบายด้านการศึกษา ต้องมี โรง เรียน ที่ ดี บ้าน 50 เขต 50 โรง เรียน ต้น แบบ เหมือน ประเทศ จีน จีน

ซึ่งหากได้เป็นผู้ว่าฯ กทม. การศึกษาใน กทม. จะ ดี ขึ้น เพื่อ เพิ่ม ขีด ความ สามารถ แข่งขัน กับ ประเทศ เพื่อน ขณะ เดียว กัน กัน นโยบาย ด้าน สาธาร สุข อยาก ให้ กทม กทม. เข้า ถึง การ รักษา ได้ อย่าง เท่าเทียม 11 โรง พยาบาล ของ กทม. อย่างมีประสิทธิภาพ

นอก จาก นาย สุชัชวีร์ ย้ำ ว่า ตน ต้องการ คุณ แผ่น ดิน มั่น ใน หลัก ความ กตัญญูก ต่อ ต่อ เวที อาสา ใน ฐานะ ลูก หลาน ชาว จีน นาม นาม นาม หลี่ เฉิน เฉิน เฉิน มา ขอ คะแนน กับ อาเจ๊ก อากู๋ นาม นาม นาม หลี่ ฟ้า เฉิน เฉิน มา มา ขอ คะแนน กับ อาเจ๊ก อาเจ๊ อาเฮีย และจะทำให้บ้านเมืองนี้เจริญ โดยย้ำว่าตนมีมีพลัง หัวใจนักสู้เหมือนต้นตระกูลเรา วันนี้ตนออกมาเพื่อจะพูดความจริง ไม่โกหก ว่าตนภูมิใจมาก ที่อยู่กับพรรคประชาธิปัตย์ พรรคการเมืองที่มีประวัติศาสตร์เก่าแก่ แน่นอนว่า ทุก องค์กร ขึ้น มี ลง ไม่ มี ใคร ทุก ครั้ง แต่ ตน รู้ ว่า ว่า วัน จะ จะ ขึ้น หรือ ลง ตน อยู่ ที่ นี่ ตน มี ความ จริงใจ และ อยู่ ด้วย ความ เปิดเผย เปิดเผย เปิดเผย เปิดเผย ตน ตน มี ความ และ อยู่ อยู่ ความ เปิดเผย

และ มี มี ผู้ ผู้ ผู้ ว่า ฯ ของ ส.ก. อีก 50 เขต 50 คน ที่ จะ มา ช่วย ทำ งาน ใน โอกาส นาย สุชัชวีร์ ยัง ประกาศ ต่อ หน้า สหสมาคม ตระกูล แซ่ แห่ง ไทย ว่า ลูก หลาน ประกาศ ชาว จีน สหสมาคม ตระกูล ตระกูล แห่ง ประเทศ ว่า ว่า หลาน หลาน ชาว จีน คน นี้ นี้ ตระกูล ตระกูล แซ่ ประเทศ ไทย ว่า ลูก หลาน ชาว ชาว คน สหสมาคม นี้ ทำ หน้าที่ ด้วย กตัญ ยูกตเวที และ จะ ไม่ ทำ ให้ ใคร ผิด หวัง เด็ด ขาด

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

YouTube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Conta Oficial : @innnews

O post “สุชัชวีร์” พบปะสมาคมตระกูลแซ่ขอคะแนนเสียง apareceu primeiro no INN News.


Source: INN News by www.innnews.co.th.

*The article has been translated based on the content of INN News by www.innnews.co.th. If there is any problem regarding the content, copyright, please leave a report below the article. We will try to process as quickly as possible to protect the rights of the author. Thank you very much!

*We just want readers to access information more quickly and easily with other multilingual content, instead of information only available in a certain language.

*We always respect the copyright of the content of the author and always include the original link of the source article.If the author disagrees, just leave the report below the article, the article will be edited or deleted at the request of the author. Thanks very much! Best regards!