สุนัข ได้ กลิ่น ป่วย ลอง โควิด ตรวจ จับ ได้ แม้ ไม่ แสดง อาการ ติด ติด เชื้อ แรก ๆ ๆ

สุนัข มี สามารถ ดม กลิ่น ได้ ดี กว่า หลาย พัน เท่า จมูก ดม กลิ่น กลิ่น ได้ ช่วย ช่วย งาน พิทักษ์ กฎหมาย น่า ทึ่ง นอก จาก สุนัข ได้ กลิ่น มนุษย์ ป่วย โรค ต่าง ๆ แล้ว แล้ว แล้ว แล้ว สุนัข สุนัข ได้ กลิ่น ป่วย โรค โรค ๆ แล้ว ยังได้กลิ่น “ลองโควิด” ด้วย

เว็บไซต์นิตยสาร ไทม์ ของสหรัฐอเมริกา รายงานว่า คนฝึกสุนัขให้ตรวจจับกลิ่นต่างๆ เช่น ยาเสพติดและระเบิด กระทั่งขณะนี้พัฒนามาช่วยงานด้านการแพทย์

งาน วิจัย ของ ทีม สถาบัน วิจัย วิจัย สัตวแพทย์ alfort ประเทศ ฝรั่งเศส ตีพิมพ์ ใน วารสาร PLOS ONE ระบุว่า สุนัข ไม่ กลิ่น ตรวจ จับ มนุษย์ ที่ ป่วย โรค มะเร็ง หรือ โรค อื่น ๆ ด้วยความแม่นยำยังดมหากลิ่นไวรัส SARS-CoV-2โรคโควิด-19 และคนที่ป่วยลองโควิดด้วย

การศึกษาชิ้นนี้ต่อยอดจากงานวิจัยที่เล็กกว่าซึ่งเผยแพร่ในปผยแพร่ในปผยแพร่ในป. .Ø. 2020 โดย ระบุ หน่วย กู้ ภัยฝรั่งเศส และ กระทรวง กิจการ ใน ประเทศ ของ สหรัฐ เอมิเรตส์ ฝึก สุนัข ให้ ดมหากลิ่น ที่ เกี่ยวข้อง กับ ไวรัส ไวรัส SARS-CoV-2 จากตัวอย่างเหงื่อของคน

Crédito: Equipe Nosaïs

การฝึกดังกล่าว เคารพความเป็นอยู่ของสัตว์ ให้ ของ เล่น รางวัล และ ไม่ ได้ ฝึก จน เหนื่อย หรือ จิตใจ อ่อน ล้า

นัก วิจัย เก็บ ตัวอย่าง จาก รัก รัก แร้ ของ กลุ่ม ตัวอย่าง 350 คนในกรุงปารีสของฝรั่งเศสเพื่อทดสอบหาเชื้ออบหาเชื้อโ-19 ด้วยวิธีกรพีซีอาร์โดย 1 ใน 3 ของกลุ่มตัวอย่างนี้ ตรวจพบเชื้อบวก

โดมินีก กรองด์ฌอง ผู้ร่วมวิจัย กล่าว ว่า จมูก มี ความ ไว ใน การ เลือก ตัวอย่าง ที่ เป็น บวก ถูกต้อง ถูกต้อง ร้อย ละ ละ 97 และ ความ สามารถ การ บ่ง ชี้ เฉพาะ เจาะจง ตัวอย่าง ที่ เป็น ลบ ได้ ถูกต้อง ร้อย ละ 91 ซึ่ง เทียบ เท่า กับ ทดสอบ พีซี อาร์ อาร์ ทอง ทอง เลย ทีเดียว

สุนัข เกือบ สาย พันธุ์ นำ มา ฝึก ให้ ตรวจ จับ ประเภท นี้ ได้ ใน เวลา เวลา ไม่ กี่ สัปดาห์ สัปดาห์ ฝรั่งเศส มี ร้อย หรือ หลาย พัน ตัว ที่ ทำ แบบ นี้ ได้ ไม่ ต้อง จ่าย เงิน และ มี ศักยภาพ เทียบ เท่า กับ พีซี อาร์ อาร์

สุนัขดมกลิ่นหาโควิด
Foto: http://www.chula.ac.th

ดังนั้นจึงนำสุนัขไปใช้งานตามสถานที่คนพลุกพี่คนพลุกพ เช่น สนามบินหรือห้องประชุม หรือในสถานที่อื่นๆ ที่การทดสอบแบบเดิมไม่มีให้บริการกับคนหมู่ม อีกทั้ง ยังให้สุนัขดมกลิ่นคนที่สวอบจมูกไม่ได้ เช่น เป็นออทิสติกหรือโรคทางระบบประสาท

แนวคิดนี้ได้รับการนำไปปฏิบัติแล้วในหลายที่ เช่น สนามบินนานาชาติเฮลซิงกิวันตาของฟินแลนด์ ซึ่งทดลองสุนัขดมกลิ่นโควิกลิ่นโควิด-19 เมื่อปี .Ø.2020 ซึ่งการศึกษาที่เผยแพร่ในเดือน ·.. พบว่ามีความถูกต้องแม่นยำถึงร้อยละ 98 แม้ไม่มีกรณีที่พบเชื้อโควิด-19 เป็นบวกมากพอที่จะสรุปได้ถึงความไวก็ตาม

ส่วนที่สนามบินนานาชาติไมอามีของสหรัฐอเมริก ทดสอบสุนัขดมกลิ่นโควิดเมื่อปีที่แล้ว เช่นเดียวกับโรงเรียนหลายแห่งในรัฐแมุซาชูเซ

การ วิจัย ของ กรองด์ ฌอง ยัง พบ ด้วย สุนัขดม กลิ่น เหงื่อ และ บ่ง บอก ได้ ด้วย ว่า คน นั้น เป็น ผู้ ป่วย โควิด หรือ ป่วย โควิด ระยะ ยาว ยาว 18 เดือน หลังจากติดโควิดครั้งแรก

ด้านเอมิลี เซย์ราต์ กล่าว ว่า สุนัข การ ทดลอง นี้ พบ ไวรัส ใน กลุ่ม ตัวอย่าง ผู้ ป่วย โรค โควิด-19 จำนวน 23 รายจากทั้งหมด 45 ราย ซึ่งความแม่นยำอาจถูกลดทอนลงไป เพราะ บาง ที่ ส่ง มา ทาง ไปรษณีย์ ใน ช่วง ฤดู ร้อน อาจ รับ ผล กระทบ จาก ความ ร้อน และ ช่วง เวลา การ ขนส่ง ขนส่ง

แต่ถึงอย่างนั้น ผลการวิจัยก็ยังน่าสนใจ นัก วิทยาศาสตร์ พยายาม ว่า ทำไม บาง คน จึง ป่วย เรื้อรัง หรือ เป็น ลอง หลัง หลัง จาก ติด โควิด โควิด-19 สมมติฐานหนึ่ง คือ เศษ ของ ยัง คง อยู่ ใน ระบบ ร่างกาย ของ บาง คน และ เกิด ซ้ำ ได้ อีก ทำ ให้ ป่วย เรื้อรัง เรื้อรัง

ส่วนโดมินีก ซามอน์เซรอง ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดเชื้อที่โรงพยลตาลโอเพยลบาลโอเดู กรุงปารีส และผู้เขียนงานวิจัยเกี่ยวกับลองโควิด สนับสนุนความคิดนี้และกล่าวว่าคนที่ป่วกมาุ 1 ปี เนื่อง จาก ผล ศึกษา พบ ว่า ไวรัส อาจ จะ ยัง ดื้อ อยู่ ใน ร่างกาย

การ ศึกษา แม้ ไม่ ได้ ออก แบบ มา เพื่อ วินิจฉัย คน เป็น ลอง โควิด ซึ่ง ผู้ ร่วม วิจัย ทราบ เงื่อนไข เงื่อนไข นี้ แล้ว การ ตรวจ ไวรัส ที่ ยัง ดื้อ อยู่ ไม่ เหมือน กับ การ วินิจฉัย โรค ซับซ้อน หรือ หรือ มี หลาย โรค โรค

แต่ สุนัข ให้ นัก วิทยาศาสตร์ ได้ ข้อมูล และ เงื่อนไข และ ประสบการณ์ ผู้ ป่วย ได้ ดี ยิ่ง ขึ้น เพราะ มี ผู้ ป่วย หลาย คน หา ทาง รักษา อาการ อาการ เหมาะสม เหมาะสม เพราะ พวก ไม่ ไม่ อาจ ได้ รักษา ว่า อย่าง เหมาะสม เพียง เพียง เพราะ พวก ไม่ ไม่ อาจ ได้ ได้ ว่า ร่างกาย เหมาะสม โควิด ‘-19 dias โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ถ้า ไม่ แสดง ป่วย ใน ช่วง ที่ เพิ่ง เริ่ม ระบาด และ ตอน นั้น ไม่ ไม่ มี การ ตรวจ ตรวจ

“ไม่มีใครเชื่อพวกเขา ยกเว้นหมอบางคน และ ตอน นี้ ก็ สุนัขบาง สุนัขบาง ตัว ที่ ”ผู้ เชี่ยวชาญลอง โควิด กล่าว กล่าว

……

  • จุฬา ฯ เผย ทดสอบ สุนัขดม กลิ่น หา เชื้อ โควิด จาก คณะ สัตวแพทย์ ฯ ฯ

อ่าน ข่าว ต้น ฉบับ: สุนัข กลิ่น กลิ่น มนุษย์ ลอง โควิด ตรวจ จับ ได้ แม้ ไม่ แสดง อาการ ตอน ติด เชื้อ แรก ๆ


Source: ประชาชาติธุรกิจ by www.prachachat.net.

*The article has been translated based on the content of ประชาชาติธุรกิจ by www.prachachat.net. If there is any problem regarding the content, copyright, please leave a report below the article. We will try to process as quickly as possible to protect the rights of the author. Thank you very much!

*We just want readers to access information more quickly and easily with other multilingual content, instead of information only available in a certain language.

*We always respect the copyright of the content of the author and always include the original link of the source article.If the author disagrees, just leave the report below the article, the article will be edited or deleted at the request of the author. Thanks very much! Best regards!