แบงก์ แห่ เชื่อมต่อ อีคอมเมิร์ซ ขยาย ข้อมูล-ปั๊ม ยอด ปล่อย กู้ ดิจิทัล ดิจิทัล ดิจิทัล


แบงก์ แห่ ข้อมูล แพลตฟอร์ม อี คอมเมิร์ซ อัพสเกล ฐาน ลูก ค้า ลุย ปล่อย กู้ออนไลน์ เชื่อ เชื่อ “PAGO Agora compre mais tarde” โปรดักต์ ใหม่ ทำ ตลาด ตลาด ไทย พาณิชย์ พาณิชย์ ”รุกดิจิทัลเลน อัพเกรด อัพเกรด“ scb fácil ”ดึง ข้อมูล ทาง เลือก วิเคราะห์สิน เชื่อ ตั้งเป้าฐานลูกค้าแตะ 15 ล้านรายภายในสิ้นปี จ่อขยายปล่อยกู้บ้าน-รถยนต์เพิ่มเติม จากปัจจุบันเน้นบัตรเครดิต-พีโลน-สินเชื่อ SSME ขณะที่ “ซีไอเอ็มบี ไทย” ขยับปล่อยกู้ไมโครไฟแนนซ์ผ่านออนไลน์เชื่อมแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ

นาย ชาลี ธี ระธรรม รอง ผู้ จัด การ ใหญ่ เจ้า หน้าที่ หน้าที่ กลุ่ม งาน Banking digital ธนาคาร ไทย เปิดเผย เปิดเผย เปิดเผย เปิดเผย ประชาชาติ ธุรกิจ ธุรกิจ ”ว่า ใน ช่วง 1-2 ปี ที่ ผ่าน แอปพลิเคชั่น แอปพลิเคชั่น แอปพลิเคชั่น“ scb fácil ”มี ปริมาณธุรกรรม ปริมาณธุรกรรม มีอัตราการเติบโตแบบก้าวกระโดดเพิ่มขึ้น 50-60% โดยปัจจุบันมีฐานลูกค้าใช้งานอยู่ที่ 13.3 ล้านราย ตั้งเป้าภายในสิ้นปีจะอยู่ที่ 15 ล้านราย ซึ่งธนาคารกำลังพัฒนาและลงทุนทางด้านข้อมูล (data) เพื่อยก ระดับ การ ทำ ทาง การ เงิน ให้ ได้ มาก กว่า กว่า โอน โอน จ่าย จ่าย ”อย่าง การ ปล่อย สิน เชื่อ ออนไลน์ ช่อง ทาง (empréstimo digital) ที่ โอกาสเติบโต โอกาสเติบโต สูง สูง

“เราเริ่มรุกสินเชื่อออนไลน์อย่างจริงจัง โดยใช้ข้อมูลทางเลือก ปัจจุบันธนาคารมียอดปล่อยสินเชื่อออนไลน์ ทั้งสินเชื่อบัตรเครดิต สินเชื่อส่วนบุคคล และสินเชื่อธุรกิจขนาดย่อม (SSME) แล้ว 1.4 หมื่นล้านบาท ภายในสิ้นปีนี้คาดว่าจะทำได้ที่ 2.2 หมื่น ล้าน โดย ใน อนาคต จะ ขยาย ผลิตภัณฑ์ ไป สู่ สิน เชื่อ ที่ อาศัย และ และ สิน เชื่อ รถ ยนต์ ””

นอกจากนี้ ธนาคารยังอยู่ระหว่างเจรจากับแพลตฟอร์มซื้อขายออนไลน์ (e-Commerce) ขนาดกลางและขนาดใหญ่ประมาณ 5-6 ราย เพื่อเชื่อมต่อขยายฐานลูกค้าใหม่ โดยแพลตฟอร์มเหล่านี้มีฐานข้อมูลจำนวนมาก และจะช่วยคัดกรองลูกค้าให้ธนาคาร ได้ ระดับ ซึ่ง ความ ร่วม มือ ที่ มี ไป แล้ว อาทิ อีเลฟเว่น, เจดี เซ็นทรัล และ โรบิน ฮู้ด เป็น ต้น โดย ปริมาณธุรกรรม การ เงิน และ สิน เชื่อ มี ทิศทาง ขึ้น ขึ้น ต่อเนื่อง ต่อเนื่อง ต่อเนื่อง ต่อเนื่อง การ และ สิน เชื่อ มี เพิ่ม ขึ้น ต่อเนื่อง ต่อเนื่อง

“ธนาคาร เชื่อมต่อ ธุรกิจ กับ แพลตฟอร์ม ผ่าน การ ให้ 2 ช่อง ทาง คือ 1. ตัว กลาง ใน การ ชำระ เงิน และ 2. การ ใช้ สิน เชื่อ ประเภท pague agora compre mais tarde ที่ จะ เติบโต คาด ว่า มี ความ ชัดเจน ภาย ใน ช่วง ครึ่ง หลัง ของ ปี ”นาย ชาลีกล่าว ชาลีกล่าว ชาลีกล่าว

นาย เอกสิทธิ์ ผู้ บริหาร ผลิตภัณฑ์ ธุรกิจ ราย ย่อย ซี ไอเอ็มบี ไทย กล่าว ใน ปี ปี นี้ จะ จะ พัฒนา ต่อ ยอดฟีเจอร์ ฟังก์ชั่น การ ทำ ธุรกรรม บนโมบาย แอปพลิเคชั่น เพิ่มเติม นอก จาก การ ทำ ธุรกรรม พื้นฐาน พื้นฐาน พื้นฐาน พื้นฐาน บนโมบาย บนโมบาย แอปพลิเคชั่น เพิ่มเติม จาก การ การ ธุรกรรม พื้นฐาน “โอน รับ จ่าย” หรือ บัญชี บัญชี เงิน ฝาก ถึง การ ซื้อขาย สับเปลี่ยน หน่วย ลง ทุน บริการ จอง ซื้อ หุ้นกู้ ทั้ง ใน ส่วน แรก และ ตลาด รอง รอง

ทั้ง จะ ให้ ความ สำคัญ ใน เรื่อง ของ เชื่อ มาก ขึ้น สอดคล้อง ธนาคาร ธนาคาร แห่ง ประเทศ ไทย (ธป.) ราย ย่อย ต้องการ เงิน วง เงิน ไม่ สูง มาก หรือ สภาพ ชั่วคราว สามารถ เข้า ถึง แหล่ง เงิน ทุน ใน ระบบ ระบบ มาก ขึ้น

“ภาย ไตรมาส ไตรมาส ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ขอสิน ขอสิน เชื่อ บน แอป แอป แอป แอป แอป แอป แอป แอป แอป แอป แอป แอป แอป แอป แอป แอป แอป แอป แต่ แต่ แต่ ต้น ต้น จน จบ ทุก อย่าง จะ บน ดิจิทัล ดิจิทัล ทั้ง แต่ ต้น จน จบ จบ ทุก อย่าง ทำ บน ดิจิทัล ดิจิทัล การ ยืนยัน ตัว ตัว (e-consent) การเซ็นสัญญา (assinatura eletrônica) เป็นต้น”

นอกจากนี้ ธนาคารกำลังเจรจากับแฟลตฟอร์มซื้อขายออนไลน์ 2 ราย รายแรกเป็นอีคอมเมิร์ซเจ้าใหญ่ในไทย โดยร่วมมือกันขยายฐานลูกค้าและสินเชื่อ เริ่มจากนำเสนอ 2 ผลิตภัณฑ์ คือ สินเชื่อ Micro Finance วงเงินไม่เกิน 2 หมื่นบาท และ Pay Now Buy Later สำหรับ ลูกค้าที่ช็อปปิ้งออนไลน์บนแพลตฟอร์ม

“คาด ภาย ใน ปลาย ปี นี้ น่า ขึ้น ระบบ ได้ โดย นี้ เรา มี มี ใช้ ใช้ แอป ที่ 2,65 แสน (ณ สิ้น.ค.) สิน เชื่อ ผู้ กำกับ เอง ก็ เปิด กว้าง ขึ้น ซึ่ง แพลตฟอร์ม เหล่า มี ฐาน ฐาน ข้อมูล ค้า ค้า หาก มี ระบบสกอริ่ง และ มี เครื่อง มือ ใน การ คัดกรอง ลูก ค้า และ คุม เสี่ยง ได้ ก็ มอง ว่า เป็น ตลาด ค้า ค้า และ คุม ความ ได้ ได้ ก็ ว่า ว่า เป็น ตลาด ค้า ค้า ค้า และ คุม ความ ได้ ได้ ก็ ว่า ว่า เป็น ตลาด ‘

นายรถพร เอกบุตร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานพัฒนาดิจิทัลโซลูชั่นเพื่อลูกค้ารายย่อย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กล่าวว่า ธนาคารยังคงเดินหน้าให้ Krungsri Mobile Application หรือ KMA เป็นแพลตฟอร์มสำคัญในการให้บริการลูกค้า โดยภายในปีนี้ธนาคารตั้งเป้า เพิ่มฐานลูกค้าผู้ใช้ KMA ให้ได้มากกว่า 5 ล้านราย เพราะในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ธุรกรรมบน KMA มีการเติบโตแบบก้าวกระโดดโดยเฉพาะธุรกรรมการโอนเงิน การใช้จ่ายผ่านช่องทางดิจิทัล เช่น การสแกนชำระเงิน เป็นต้น

“ปีนี้ธนาคารจะขยายบริการไปสู่การปล่อยสินเชื่อออนไลน์ โดยยกระดับกระบวนการรับสมัครในรูปแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบ เพื่อให้ง่ายและสะดวกรวดเร็ว รวมถึงการขยายบริการไปสู่ลูกค้าในวงกว้าง เน้นการเชื่อมโยงการทำธุรกรรม ระหว่าง ตลอด จน การ ต่อ เชื่อมต่อ แพลตฟอร์ม ไป ร้าน ค้า หรือ คู่ ของ ธนาคาร ธนาคาร และ ทำ ทำ โปรโมชั่น ที่ ตรง โดย การ นำ ข้อมูล มา ประมวล ผล เพื่อ ให้ เข้าใจ ลูก ค้า “

  • Apple เปิดตัว Serviço Pay Later “ซื้อตอนนี้ จ่ายทีหลัง”

อ่าน ข่าว ต้น ฉบับ: แบงก์ แห่ เชื่อมต่อ อีคอมเมิร์ซ ขยาย ฐาน ข้อมูล-ปั๊ม ยอด ปล่อย กู้ ดิจิทัล


Source: ประชาชาติธุรกิจ by www.prachachat.net.

*The article has been translated based on the content of ประชาชาติธุรกิจ by www.prachachat.net. If there is any problem regarding the content, copyright, please leave a report below the article. We will try to process as quickly as possible to protect the rights of the author. Thank you very much!

*We just want readers to access information more quickly and easily with other multilingual content, instead of information only available in a certain language.

*We always respect the copyright of the content of the author and always include the original link of the source article.If the author disagrees, just leave the report below the article, the article will be edited or deleted at the request of the author. Thanks very much! Best regards!