Reusachtige Einstein Telescope ontrafelt de geheimen van het universum vanuit Limburg

Ele é een zeiknatte zomerdag als ik op de poort van de abdij in het Belgische Val Dieu afstap. Daaronder wachten een tunnelbouwer en een natuurkundige die me meteen laten zien waarom we uitgerekend hier hebben afgesproken. Ze wijzen op de oranjebruine zandstenen waaruit het gebouw em 1625 werd opgetrokken. O material é volgens de kenners zeker 360 miljoen jaar oud en werd gevormd em een ​​tijdperk dat we nu het devoon noemen. A gestão mais difícil é o material necessário para um klooster, mas pode ser feito para o telescópio de Einstein.

Abdijpoort na Bélgica Val Dieu.

Roel van der Heijden para NEMO Kennislink

Ele tem um grande número de proporções de seu plano de fundo do telescópio de Einstein. Dat zal bestaan ​​uit ten minste drie ‘zalen’ no formato de kerk, o lugar onde se encontram os túneis de distância de 10 km. Samen vormen ze een ondergrondse driehoek op een diepte van twee-tot driehonderd meter. Em staat driehoek een laseropstelling op zoek gaat naar welhaast onmeetbare trillingen in the badtetijd die Albert Einstein ruim honderd jaar geleden voorspelde. Einstein foi classificado como ruim, mas também foi classificado como vijveroppervlak. Gewelddadige gebeurtenissen zoals botsende zwarte gaten beroeren de kosmische vijver als de plons van een zware steen. De zwaartekrachtgolven die dit veroorzaakt zijn voor ons volstrekt onmerkbaar, maar de Einstein Telescope pikt ze ze op en stelt wetenschappers in staat om op een volledig nieuwe manier te onderzoeken hoe zwarte gaten hun omgeving beïnvloeden. O observatório é de opvolger van de detectoren LIGO (no VS) e Virgo (in Italië) morreu em 2015 durante o primeiro zwaartekrachtgolven vastlegden.

Dit observatorium mag best een huzarenstukje bouwen-en meettechniek heten, en het realiseren ervan heeft veel veel voeten in de aarde. Om kans te hebben om te slagen, é um entusiasta gemeenschap de onderzoekers nodig, veel geld en een stabiele en trillingsvrije ondergrond. Em Zuid-Limburg en België lijken deze factoren nu samen te komen. Universiteiten in België en Nederland trekken onderzoekers aan die dikke rapporten schrijven om de buitenwereld te overtuigen dat de Einstein Telescope hier thuishoort. De Nederlandse assumiu em abril overstag com um voorlopige investindo van 42 miljoen, para lange termijn reserveren ze maar liefst 870 miljoen euro.

Nu de ondergrond nog. Deze líjkt geschikt, maar de officiële kaarten van de ondergrond zijn oud en blijken niet accuraat. Wetenschappers van het Einstein Telescope-team nascido em middels op verschillende plekken em Zuid-Limburg op zoek naar de plek waar het observatorium over een jaar of tien op zoek kan gaan naar zwarte gate in het diepe heelal.

Difícil e ondiep

Mesmo na onze ontmoeting bij de abdij sta ik conheceu Nick Van Remortel e Bjorn Vink in de stromende regen. Van Remortel está procurando natuurkunde van de Universiteit Antwerpen, Vink é tunnelbouwer em geohydroloog van ingenieursbureau Antea Group. Met z’n drieën kijken nós naar een pakweg vijftien metros hoge rotswand van devoongesteente. De kleur komt overeen met die van de abdij. “Kom niet te dichtbij”, waarschuwt Vink als ik me door het natte struikgewas naar de wand probeer te manoeuvreren. Hij heeft ervaring conheceu dit soort wanden. “Soms komen er stenen los.”

Este é een van de weinige plekken in de regio waar het devoon aan het oppervlak komt, in de wand zitten enkele ronde gaten van eerdere proefboringen. Achter ons buldert het gesproken normal Rustige riviertje Berwijn, die inmiddels ver buiten zijn overs begint te treden. O natuurgeweld de vandaag é um mooi voorbeeld de um elemento dat oppervlak én de bodem van de planet vormt.

Impressione com o nível de zeebodem em het devoon, com outros zogenoemde trilobieten, geleedpotigen van meer e 30 centimeter groot. Het gebied waar België en Nederland nu liggen lag ten zuiden van de evenaar foi kustgebied bijeen ondiepe zee.

Alles op aarde laat zijn sporen na: rivieren, oceanen, het weer, planten, dieren. Ze bepalen em grote mate hoe het oppervlak van de planet eruit ziet, de je bijvoorbeeld zand- de kleigronden hebt de een moerasgebied. Samen conheceu bewegingen in de bodem, zoals gebergtevorming en bodemdaling, bepaalt het uiteindelijk wat er ónder het oppervlak zit. De bodem raakt na verloop de tijd namelijk bedolven onde nieuwe aardlagen en zakt over de loop van duizenden of miljoenen jaren als het ware naar beneden toe. Porta toenemende druk en temperatuur versteent het material.

Het devoon foi een relatief warm tijdperk dat ruwweg zestig miljoen jaar duurde. Heeft een relatief sterke gesteentelaag van enkele tientallen meter dik achtergelaten. België é hier meerdere malen tegen Nederland ‘gebotst’ en heeft zand- en kleilagen tegen elkaar geperst, zodat er onder andere hard zandgesteente ontstond, legt tunnelbouwer Vink uit. Om perfeito em te bouwen. “Ele é melhor dan bijvoorbeeld de ondiepere carboonlaag die we aantreffen. A morte é bem difícil, mas não abre mais”, zegt hij. “Als ik een cijfer voor de bodem hier moet geven: een dikke acht voor het bouwen van grote ondergrondse ruimtes.”

Em vrijwel heel Nederland é o devoon begraven onde een quilômetros dikke laag gesteente. Passou a enriquecer Zuid-Limburg kruipt de laag richting het oppervlak, om in Val Dieu (ongeer vijf quilômetro dez zuiden van de Belgisch-Nederlandse grens) que ainda pode ser feito. Het Ardennenmassief drukt hier de diepere aardlagen tegen elkaar omhoog. “Toen we gingen bij Terziet em Limburg vonden nós het devoon al op 35 metros diepte. Dat era een verrassing, quero geologen dachten dat het veel dieper zou zitten, volgens officiële kaarten op wel twee quilômetro”, zegt Vink. Ondiep e hard devoongesteente pode ver o telescópio de Einstein hier volgens hem kansrijk. Bovenop die harde ‘bouwlaag’ ligt een zachtere topplaag van zand, kalksteen e het korrelige löss. Deze lagen been een natuurlijke demping para ondergrondse installatie morre em operação de estilo absoluto.

Een kaart met een doorsnede van de ondergrond die van België, via Zuid-Limburg tot in Duitsland loopt (van C linksonder naar C rechtsboven). Het geologische perfil erboven laat gesteentelagen uit verschillende tijdperken zien die for locatie sterk verschillen wat betreft de diepte. Deze doorsnede é uit de jaren 90 e é niet overal precisão.

Geologische Dienst Nederland conheceu toestemming

Bodemkaarten die niet kloppen

Também je wilt weten hoe de bodem er in Nederland uitziet, dan ga je naar de Geologische Dienst Nederland, een onderdeel van TNO. Deze organisatie onderzoekt de ondergrond en heeft bodemkaarten van iedere plek in het land. Maar hoewel uitgerekend Zuid-Limburg het tonel foi de grootschalige mijnbouw, é er van de regio pakweg tem tot twintig quilômetro dez zuidwesten van Sittard-Kerkrade bar weinig bekend over de bodem. “Er é bem mesmo gezocht naar steenkool, olie en gas, maar dat was tevergeefs. Daarna é er – behalve voor drinkwater – lang geen aandacht meer geweest voor de ondergrond van het gebied. Soms moeten wet nog steeds doen met informatie uit honderd jaar oude borening”, zegt Geert-Jan Vis, geoloog bij de Geologische Dienst. “Er zijn nauwelijks goede gegevens van deze regio.”

Gestente uit het devoon dat bij een chato bij Cottessen ou een diepte van 230 metros werd aangetroffen. De Geologische Dienst slaat twee vliegen in een klap: deze nieuwe chaten dienen meteen voor nieuw geologisch onderzoek van de regio.

Interreg Project E-TEST conheceu toestemming

Om de gaten in de kennis te vullen, boren onderzoekers nu op verschillende plekken in Zuid-Limburg, bijvoorbeeld bij de dorpjes Banholt, Terziet en Cottessen. Met boorputten van soms wel 250 metros diep kijken wetenschappers welke gesteentelagen elkaar opvolgen. Ook kun je conheceu ‘seismiek’ de bodem em kaart brengen, waarbij je trillingen in de grond creëert. Weerkaatsingen van deze trillingen in de bodem leggen bloot waar gesteentelagen in elkaar overgaan. Met deze methodes krijgen wetenschappers verschillende ‘lijnen’ door de grond, waarmee ze een profiel kunnen maken van een groot ondergronds gebied.

Er zijn wel kaarten en geologische profielen van de regio, nog uit de jaren 90. “Het probleem daarmee is date veel te veel ‘geofantasie’ is gebruikt om ze te tekenen, terwijl niet goed is aangegeven wat echt harde gegevens zijn en wat speculatie é”, aldu Vis. “Nós fizemos a porta de perfuração para o Telescópio de Einstein dat in het grensgebied bij Terziet en Cottessen de profielen in ieder geval onjuist zijn.”

Vier miljoen kuub grond afvoeren

O telescópio bouwen van de Einstein é um quebra-cabeça de dimensão real. Ergens in het Belgisch-Nederlandse grensgebied moet op een diepte van 200 tot 300 meter een horizontale driehoek komen te liggen. De posities van de hoekpunten zijn cruciaal, quero dar komen gigantische ondergrondse zalen, die bovendien op precies dezelfde hoogte in de bodem moeten liggen. Op impressionies zijn nu badtes met afmetingen van 175 meter lang and dertig meter hoog te zien; dat é groter dan het volume de grote zaal de Notre Dame-kathedraal em Paris. Dit soort ‘ondergrondse kerken’ kun je alleen bouwen als het gesteente van goede kwaliteit is, langs of hele lengte van de wand. Vink: “Je wilt weinig of geen natuurlijke openingen, breuken of scheuren. Os túneis moeten wel honderd jaar mee kunnen, het moet daarom een ​​waterdicht gesteente zijn dat in die tijd niet meer dan een paar millimeter verschuift.”

Impressie van het ondergrondse bouwwerk dat wetenschappers voorzien in het Belgisch-Nederlandse grensgebied zo’n twee-tot driehonderd meter onder de grond.

Van Remortel schat de Kosten van het project nu op 1,7 miljard euro para construção, mais 200 miljoen euro para o trabalho de construção. De bouw van de tunnels een een groot gedeelte van het budget op: zeker 700 miljoen euro. Als alles doorgaat dan is het volgens Vink waarschijnlijk dat er twee hoekpunten terechtkomen in het devoonmassief of ‘onder-carboon’, dat hier bovenop ligt. Het ‘bovengrondse’ devoon bij Val Dieu loopt waarschijnlijk onde de grond door tot na Holanda. De posities van de hoekpunten hangen nog af van komende onderzoeken. Van Remortel noemt Val Dieu de Voeren (dat iets noordelijker ligt) en het Nederlandse Terziet als mogelijkheden. Een derde punt komt dez noorden of zuiden van the twee punten, zoals het Limburgse Banholt, waar eerder een chateing is gedaan door of Geologische Dienst.

Niet alleen de bodem van de regio é volgens de twee betrokkenen geschikt para het project, maar ook infrastructuur erop. Er zijn bijvoorbeeld spoorlijnen die Grote tunnelbouwelementen kunnen aanvoeren en het zand en de stenen kunnen afvoeren. Van Remortel: “Nós moeten vier miljoen kuub grond kwijt zien te raken, isso é een kubus grond van 160 metros aan iedere zijde! É enorme, nós bouwen hier een soort Stonehenge moderno.”

Niet Uniek

Nós lopen terug naar het klooster, waar koffie en – vooruit, voor sommigen – een Belgisch biertje wachten. Vink e Van Remortel falaram sobre a complexidade do projeto, tudo em tecnologia. “Nós investigamos de politiek op één lijn te krijgen, maar alleen al in Nederland zijn er verschillende gemeentes bij betrokken. Em België hebben, nós nos encontramos com twee overheden, de federale en die van het gewest, en het liefst krijgen we Duitsland nog mee”, aldus Van Remortel. “Overal gelden weer andere regels, bijvoorbeeld tot hoe diep iemand eigenaar van de bodem is.” Vink noemt het bouwen in natuurgebieden een mogelijk obstakel. En als de stikstofcrisis in Nederland de bouw van een rij huizen al kan blokkeren, ho zit het dan met de bouw van een modern wereldwonder?

O megaprojeto em Limburg en België é volop in beweging. O consórcio krijgt vorm, de bodem krijgt inspectie, de eerste solide financiële steun is er, em Maastricht ontwikkelen onderzoekers de aparatuur die het van de Einstein Telescope vormt. Toch é a raça Allemaal Nog Geen Geen Geen. Em Nederland mag de Zuid-Limburgse bodem uniek zijn, na Europa zijn er veel meer plekken waar stevige gesteentelagen dicht onder het oppervlak zitten. Você já deve ter visto os kapers op de kust para o Europese gelden, mas não foram encontrados no Einstein Telescope ao redor da krijgen, os zoals een voornamelijk Italianans initiatief dat een observatorium op het italianse eiland Sardinië wil bouwen. Zo rond 2025 wordt bestlist waar de volgende generatie zwaartekrachtgolfdetector komt.


Source: Kennislink by www.nemokennislink.nl.

*The article has been translated based on the content of Kennislink by www.nemokennislink.nl. If there is any problem regarding the content, copyright, please leave a report below the article. We will try to process as quickly as possible to protect the rights of the author. Thank you very much!

*We just want readers to access information more quickly and easily with other multilingual content, instead of information only available in a certain language.

*We always respect the copyright of the content of the author and always include the original link of the source article.If the author disagrees, just leave the report below the article, the article will be edited or deleted at the request of the author. Thanks very much! Best regards!