Saopštenje ministarstva:UPUTSTVO ZA PODNOŠENJE ZAHTEVA ZA IZVOZ

Izvor: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

Na osnovu Odluke o privremenom ograničenju izvoza osnovnih poljoprivredno prehrambenih proizvoda bitnih za stanovništvo („Službeni glasnik RS“ br. 49/2022 i 52/2022) privremeno je ograničen izvoz poljoprivredno prehrambenih proizvoda bitnih za stanovništvo sa ciljem sprečavanja kritične nestašice.

Ograničenja se odnose na izvoz sledećih proizvoda u navedenim količinama:

„Tarifna oznaka Naimenovanje Količina po grupi proizvoda
1001 Pšenica i napolica: 220.000 t
– Tvrda pšenica:
1001 19 00 00 – – Ostala
– Ostala:
1001 99 00 00 – – Ostalo
1005 Kukuruz: 150.000 t
1005 90 00 00 – Ostali
1103 Prekrupa od žitarica, griz i pelete:
– Prekrupa i griz:
1103 13 – – Od kukuruza:
1103 13 10 00 – – – sa sadržajem masnoće ne preko 1,5% po masi
ex prekrupa
1103 13 90 00 – – – ostali
ex prekrupa
1101 00 Brašno od pšenice ili napolice: 23.000 t
– brašno od pšenice:
1101 00 11 00 – – od tvrde pšenice
1101 00 15 00 – – od obične pšenice i pira
1101 00 90 00 – brašno od napolice
Tarifna

oznaka

Naimenovanje Količina po grupi proizvoda
1512 Ulje od semena suncokreta, šafranike ili pamukovog semena in njihove frakcije, rafinisani ili nerafinisani, ali hemijski nemodifikovani:
– Ulje od semena suncokreta ili šafranike i njihove frakcije:
1512 11 – – Sirovo ulje: 0
– – – ostalo:
1512 11 91 00 – – – – ulje od suncokreta
1512 19 – – Ostalo:
1512 19 90 00 – – – ostalo
ex od semena suncokreta, u pakovanjima za prodaju na malo 8.000.000 litros
ex ostalo od semena suncokreta 0″

 1. Zahtev za izvoz se podnosi u slobodnoj formi (telo e-pošte ili prilog na memorandumu) com endereço e-pošte:[email protected]
 • Ukoliko se zahtev podnosi u telu e-pošte neophodno je u prilogu dostaviti i Ovlašćenje kojim se podnosilac zahteva ovlašćuje da u ime i za račun privrednog subjekta podnese zahtev za odobrenje izvoza,
 • Ukoliko se zahtev podnosi kao prilog e-pošte isti mora biti na memorandumu privrednog subjekta, potpisan od strane ovlašćenog lica, u kom slučaju nije neophodno ovlašćenje.
 1. Zahtev se podnosi u periodu od:
 • de 22.04. fazer 28.04.2022. za maj mesec,
 • de 20.05. fazer 25.05.2022. za jun mesec eu
 • u periodu od 20. do 25. tekućeg meseca za svaki naredni mesec
 • Svi zahtevi podneti pre ili nakon propisanog roka neće biti predmet razmatranja Komisije.
 1. Zahtev se podnosi za količinu koja je planirana za izvoz u narednom mesecu i koja ne može biti veća od 20% od ukupne mesečne količine određene za grupu proizvoda (osim za ulje za koje ne postoji kvantitativni maksimum):

Grupo proizvoda Ukupna odobrena mesečna količina po grupi proizvoda Maksimalna mesečna količina po jednom subjektu

(20%)

Pšenica 220.000 toneladas 44.000 toneladas
Kukuruz 150.000 toneladas 30.000 toneladas
Brašno 23.000 toneladas 4.600 toneladas
Nerafinisano ulje 0 0
Rafinisano ulje ambalažirano 8.000.000 litros / eu

 1. Uz zahtev se prilažu skenirani Ugovori koji se odnose na robu za koju se traži odobrenje izvoza a koji sadrži sledeće podatke:
 • datum sklapanja ugovora,
 • broj ugovora,
 • ugovorne strane, (sa poslovnim podacima; ime, sedište, PIB, Matični broj, ovlašćeno lice)
 • vrsta i količina robe za koju je sklopljen ugovor
 • potpisi obe ugovorne strane
 • zemlja izvoza
 • endereço de e-mail
 1. O zahtevima za odobrenje izvoza privrednih subjekata odlučivaće ministarstvo na predlog Komisije.
 2. Ministarstvo finansija – Uprava carina pratiće realizaciju svakog pojedinačnog odobrenja i dostavljati Komisiji.
 3. Tačkom 4. ove odluke propisano je da privredni subjekat mora realizovati najmanje 80% dozvoljene količine robe u toku meseca, jer ukoliko ne realizuje traženu količinu ili prekorači dozvoljenu količinu, njegov zahtev tranza idući mesec bit
 4. Ukoliko ukupna količina po grupi proizvoda iskazana u zahtevima premašuje ograničenje, Komisija će linearno umanjiti zahtevane količine po izvozniku.
 5. Republička administrativna taksa
R.br. Finansijski izdatak
1 Taksa za rešenje po zahtevu za dozvolu za izvoz robe Iznos izdatka 13.220,00 RSD
Atualização Svrha roupão Za dozvolu za izvoz
Naziv i adresa primaoca Budžet Republike Srbije
Broj Računa 840-742221843-57
Modelo i poziv na broj 97 Šifra opštine
Napomena /

Izvor: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede


Source: Bolja Zemlja by www.boljazemlja.com.

*The article has been translated based on the content of Bolja Zemlja by www.boljazemlja.com. If there is any problem regarding the content, copyright, please leave a report below the article. We will try to process as quickly as possible to protect the rights of the author. Thank you very much!

*We just want readers to access information more quickly and easily with other multilingual content, instead of information only available in a certain language.

*We always respect the copyright of the content of the author and always include the original link of the source article.If the author disagrees, just leave the report below the article, the article will be edited or deleted at the request of the author. Thanks very much! Best regards!