Varning para gasbrist em Västsverige


Gasmarknaden är ansträngd och på sikt kan det påverka även Sverige. Energimyndigheten utlyser därför nu den första av tre krisnivåer for det västsvenska naturgasnätet.

– Det är en tidig varning om att det kan bli problem framöver, säger Gustav Ebenå, avdelningschef på Energimyndigheten.

Ska ses som em sinal

Energimyndigheten har tagit beslut om att utlysa krisnivån “tidig varning”. Det ska ses som en sinal até branschaktörer och konsumenter anslutna até det västsvenska gasnätet att en försämrad gasförsörjningssituation kan uppstå.

– Man etablerar ett dialogforum och om vi går upp i ytterligare krisnivåer så har man kontakterna och verktygen på plats. Det är ett sätt att göra oss beredda att agera snabbare om det behövs, säger Gustav Ebenå.

Under måndagen utlyste Danmark en liknande tidig varning på grund av reduceringen av gas via ledningen Nord Stream 1 mellan Ryssland e Tyskland, och den politiska osäkerheten som råder.

Störst risk i vinter

Eftersom Sverige och Danmark delar gasmarknad påverkar det även Sverige. Men det handlar inte om en minskning av antalet gasleveranser i Sverige i nuläget.

– Den svensk-danska marknaden framstår som robusto och välfungerande i sammanhanget. Så det är inte där skon klämmer, utan det är in till Europa, säger Gustav Ebenå.

En försämrad gasförsörjningssituation i Sverige skulle i forsta hand innebära högre gaspriser men det kan även utvecklas till att tillgången på gas begränsas, enligt myndigheten. Störst risk for brist på gas är under vintern och våren 2022/2023.

Det västsvenska naturgasnätet sträcker sig från Trelleborg até Stenungsund. Framför allt är det stora industrier som är beroende av gasen, men det görs även uttag av fordonsgas. Det finns även en del hushållskunder som skulle kunna påverkas.

Även annan gas omfattas

– Där har vi några som har både spisgas och värme och det spelar naturligtvis jättestor roll for den enskilda kunden. Men på det hela taget så är det för Sverige en väldigt låg andel av hushållen som har den typen av gasanvändning, säger Gustav Ebenå.

Det västsvenska naturgasnätet är det enda ledningsbundna gasnätet i Sverige som omfattas av det regelverk som gör att Energimyndigheten nu är skyldiga att skicka ut en varning. Men även annan gas som används kan påverkas av läget.

– I andra delar av landet tar vi in ​​gas som LNG och på andra sätt till industrier. De omfattas inte formellt av det här regelverket, men inte minst prisbedömningen är ju naturligtvis densamma, säger Gustav Ebenå.


Source: Nyteknik – Senaste nytt by www.nyteknik.se.

*The article has been translated based on the content of Nyteknik – Senaste nytt by www.nyteknik.se. If there is any problem regarding the content, copyright, please leave a report below the article. We will try to process as quickly as possible to protect the rights of the author. Thank you very much!

*We just want readers to access information more quickly and easily with other multilingual content, instead of information only available in a certain language.

*We always respect the copyright of the content of the author and always include the original link of the source article.If the author disagrees, just leave the report below the article, the article will be edited or deleted at the request of the author. Thanks very much! Best regards!